Įvadas į straipsnių seriją „Moterų teisės Vidurio Rytuose“

Iliustracija Ruta Krau

Kai kalbame apie moterų teises Vidurio Rytuose, neretai nuskamba frazės, kad islamo religija yra pagrindinis veiksnys, kuris užkerta kelią moterims šiame regione įgyti daugiau teisių ir lemia lyčių nelygybę. Bet jei religija yra tokia svarbi, tai visuomenėje vyraujanti struktūra turėtų atitikti islamo principus. Net Korane galima atrasti ištarų, liudijančių, kad Dievas tiek vyrą, tiek moterį sukūrė iš vienos sielos (39:6) ir kad tikintieji yra vieni kitų draugai (9:71). Nors Korane (4:34) skelbiama, kad vyrai yra moterų globėjai, nes Dievas esą jiems suteikė daugiau nei moterims stiprybės, tačiau patronažas matomas per geranoriško globėjo prizmę. Deja, neretai musulmonai vyrai, nepaisydami ar savaip interpretuodami islamo šventraštį, iš globėjų tapdavo moterų engėjais.  Pastebima, kad islamiškuose kraštuose tarpasmeninius santykius daugiausia lėmė paprotinė teisė bei istoriškai susiklosčiusios vietinės kultūrinės tradicijos. Lyčių nelygybė laikosi ant islamo interpretavimo ar visuomenėje vyraujančių vertybių pamato.

Kalbant apie religijos interpretavimą, islamo fundamentalistai laikosi pozicijos, kad moterų kaip motinų ir žmonų vaidmenį nustatė Dievas. Tai paaiškina, kodėl šeima turėtų būti jos prioritetu. Fundamentalistai tikisi, kad vieną dieną moterys pilnai sugrįš prie „tradicinio“ gyvenimo būdo, atitinkamos aprangos ir paskirs savo gyvenimą vien tik vyrui bei vaikų gimdymui. Tačiau islamo feminizmas deklaruoja kiek kitokias idėjas. Islamiškas feminizmas yra išties unikali feminizmo kryptis, kviečianti kovoti už moterų teises islamo apibrėžtyje ir įtraukti jas į visuomeninį gyvenimą. Manoma, kad lyčių lygybės diskursas yra visiškai galiojantis islamo viduje ir šventieji islamo šaltiniai jokiu būdu nėra kliūtis įsitvirtinti lygių vyrų ir moterų teisių užtikrinimui. Pavyzdžiui,  Korane yra ištarų, kurios sukelia dviprasmiškumą – poligamija, kūno dengimas, vyro kontrolė moters atžvilgiu, nelygi palikimo dalis. Šias ištaras reikia perinterpretuoti, atsižvelgus į šiandieninį kontekstą.

Galima išgirsti nuomonių, kad moterų padėtis pastaraisias metais Vidurio Rytų regione padarė pažangą. 1980–2015 m. moterų teisių grupių, veikiančių regione, skaičius išaugo beveik trigubai. Juk tose šalyse, kur moterys geriau išmano savo teises, turi geresnes galimybes užginčyti patriarchalumą ir turi socialinę bei ekonominę galią priversti valdančiuosius atsiskaityti. Pastaraisiais metais įvyko keletas teigiamų pokyčių teisėkūros ir instituciniu lygmeniu, susijusių su moterų teisėmis ir smurtu prieš moteris. Štai 2017 m. Jordanijos ir Libano parlamentai panaikino baudžiamojo kodekso nuostatas, leidžiančias prievartautojams išvengti baudžiamosios atsakomybės susituokiant su savo auka. Be to, 2018 m. Jordanijoje įkurta prieglauda, skirta apsaugoti moteris, kurioms gresia šeimos narių nužudymas dėl „garbės atstatymo“. Tuo tarpu Omanas sustiprino moterų lytinių organų žalojimo kriminalizavimą. Tačiau tokius pasiekimus užtemdė griežtos moterų teisių gynėjų represijos kai kuriose šalyse, ypač Irane ir Saudo Arabijoje.

Nepaisant to, kad buvo padaryta didelė pažanga švietimo srityje, deja, moterų įsitraukimo į darbo rinką lygis Vidurio Rytuose  išlieka itin žemas. Daugelis regiono šalių pradėjo įgyvendinti strategijas, kuriomis siekiama padidinti moterų įsitraukimą į darbo rinką,  leidžiant susidaryti laisvą darbo grafiką ar mokant atlyginimą motinystės atostogų metu. Ši politika siekia padėti moterims suderinti savo karjerą su „lyties priskirtais“ vaidmenimis. Tačiau tokie sprendimai yra įvardijami kaip trumparegiški ir abejojama jų efektyvumu.  

Šia straipsnių serija yra siekiama nuodugniau patyrinėti moterų padėtį Vidurio Rytų regione ir pažvelgti, ar moterų teisių įgyvendinimas šių šalių visuomenėse stagnuoja ar vis tik žengiama link reikšmingų pokyčių. Analizuojant moterų teises pasirinktose šalyse, bus atsižvelgiama į tokius aspektus, kaip įsitraukimas į darbo rinką, balsavimo teisė, smurtas artimoje aplinkoje, kaip vykę kariniai konfliktai paveikė moterų padėtį regiono valstybėse ir kt. O kad kelionė po Vidurio Rytus būtų įdomesnė ir turiningesnė, po straipsniais bus pateikiama rekomendacijų, ką galima paklausyti ar paskaityti akiračio plėtimui.

Rekomendacijos

Dr. Nadine Naber parodo, kad islamas ir feminizmas du nėra nesuderinami dalykai. Taip pat paliečiamas daug diskusijų keliantis hidžabo klausimas.

Arab Feminism is Not an Oxymoron | Nadine Naber | TEDxOakParkWomen – YouTube

Merrisa Khurma kalba apie tai, kad kultūra nėra taip lengvai pakeičiama kaip įstatymai.

Changing Laws and Cultures: The Battle for Women’s Rights in the Middle East | Wilson Center

Šaltiniai

  1. A. Lambaret, „Islam and women: the priorities of a reformist approach“, 2017.
  2. E. Račius, Musulmonai ir jų islamai, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2016.
  3. Human Rights in Middle East and North Africa – Review in 2019 | Amnesty International
  4. Middle East on a Roll to Repeal ‘Marry the Rapist’ Laws | Human Rights Watch (hrw.org)
  5. Repealing ‘marry your rapist’ laws – Equality Now
  6. The indigenous challenges facing Arab women in the Middle East and North Africa economies | LSE International Development
  7. Women in Arab countries find themselves torn between opportunity and tradition (theconversation.com)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *