Naujienos / Новости / Aktualności (2021/06)

Lietuvių kalba

Libane šimtai žmonių sekmadienį išėjo į šalies sostinės gatves, reikšdami protestą dėl prastų darbo ir gyvenimo sąlygų. Protestuotojai reikalavo iš atsakingų valdžios institucijų politinės valios užtikrinti gyventojų teises į aprūpinimą būstu, nemokamą gydymą ir švietimą. Ekonomikos, socialinė ir politinė krizė šalyje paūmėjo po praeitą rugpjūtį įvykusio milžiniško sprogimo Beiruto uoste, kuriuo metu žuvo virš 200 žmonių. Libanui ilgą laiką nepavyksta suformuoti naujos vyriausybės, gausybei įstatymų leidėjų atsistatydinus po minėto šalį sukrėtusio sprogimo. Daugumos libaniečių manymu, nelaimė įvyko dėl ilgalaikės korupcijos ir nesąžiningumo, vyraujančio tarp politinės klasės, kuri negeba laikytis teisinės valstybės principo ir neužtikrina normalaus valstybės institucijų funkcionavimo.  

Filipinuose padaugėjo atvejų, kai šios šalies teismų teisėjai sulaukia sistemingo bauginimFo ir grasinimų susidoroti vien dėl to, kad priima nepalankius sprendimus kitų teismo proceso dalyvių atžvilgiu. Šalies Aukščiausiasis Teismas ir Senatas išreiškė didelį susirūpinimą dėl teisėjų ir kitų teisinės profesijos atstovų bendro saugumo. Neseniai atlikto tyrimo ataskaitoje, į kurią įtraukti Filipinų Aukščiausiojo Teismo surinkti duomenys, teigiama, kad Filipinų prezidento Rodrigo Duterte valdymo laikotarpiu, prasidėjusiu nuo 2016 m., buvo nužudytas 61 teisinį darbą dirbęs asmuo. Tarp aukų buvo teisėjai, advokatai, prokurorai. Remiantis minėta ataskaita, nuo 2004 iki 2021 m. teisme buvo išnagrinėtos tik septynios baudžiamosios bylos, susijusios su nužudymais, siejamais su profesine veikla. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas paragino visas valstybes gerbti bei palaikyti teisėjų nepriklausomumą ir imtis priemonių, sudarysiančių sąlygas teismams ir teisininkams atlikti savo profesines pareigas be bauginimų ir grasinimų.

Jordanijoje kyla rimtas susirūpinimas dėl didelio moterų ir vyrų užimtumo skirtumo ir nevienodo darbo užmokesčio už tą patį darbą. Pasaulio ekonomikos forumo ataskaitoje pabrėžiamas ryškus lyčių atotrūkis – vyrų užimtumo lygis sudaro 53 proc., o moterų – 14 proc. Nustatytas moterų ir vyrų užimtumo skirtumas yra kone dvigubai didesnis negu kaimyninėse šalyse – Bahreine, Kuveite ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Neseniai Pasaulio banko atliktas tyrimas rodo, kad vyrams privačiame sektoriuje mokamas 40 proc. didesnis darbo užmokestis negu moterims, dirbančioms tokį patį darbą.  Valstybiniame sektoriuje dirbančių vyrų ir moterų atlyginimų skirtumas Jordanijoje sieka 28 proc. Dėl labai mažo moterų užimtumo bei itin didelio socialinio reguliavimo, Jordanijoje vis dar vyrauja patriarchalinės šeimos konstrukto nuostatos, kuomet lyties vaidmenys vis dar spaudžiami į dirbančio finansine šeimos gerove besirūpinančio vyro, ir namais besirūpinančia moters modelius. Nors susidariusius didelius vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pajamų skirtumus didžiąja dalimi lemia giliai įsišakniję tradiciniai lyčių vaidmenys, bet jų randasi ir dėl ekonominių paskatų. Šalyje vis dar egzistuoja nelygybės ir lyčių diskriminacijos bei nepakankamo moterų skaičiaus politikoje problema. Dėl tradicinio vaidmenų pasiskirstymo ir silpnos daugelio sričių (pavyzdžiui, vaikų priežiūros) infrastruktūros, 86 proc. visos šalies moterų net nedalyvauja darbo rinkoje. Tai yra aukščiausias pasaulyje moterų nedarbo lygis tarp nekariaujančių šalių. Dabartinę moterų padėtį darbo rinkoje apsunkina ir tai, kad ilgai laukiamas diskriminacijos prevenciją darbo aplinkoje reglamentuojantis įstatymas vis dar nėra priimtas.

Kinijoje toliau blogėja žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių padėtis. Uigūrai ir kiti, daugiausia musulmonų, etninėms mažumoms priklausantys asmenys Sindziango uigūrų autonominiame regione toliau savavališkai sulaikomi, kankinami, jiems taikomi pasibaisėtini religinės praktikos ir kultūros apribojimai. Šalyje plečiama Sindziango uigūrų internavimo stovyklų sistema, turint tikslą juos asimiliuoti ir priversti perimti daugumos kinų gyvenimo būdą ir komunistinę ideologiją. Tačiau šios politinio perauklėjimo stovyklos neapsiriboja šimtai tūkstančių Kinijoje gyvenančių uigūrų priverstine kultūrine asimiliacija. Jose taip pat vykdoma didžiulė vadinamojo darbo mokymo programa, suteikianti pigią darbo jėgą Kinijos gamykloms, kurios yra pasaulinės gamybos grandinės dalis. Pagal vyriausybės remiamas priverstinio darbo mokymo ir perkėlimo programas uigūrų regionuose medvilnei rinkti buvo sutelkta šimtai tūkstančių asmenų. Priverstinis darbas yra neatsiejama ir bendra medvilnės rinkimo Sindziango uigūrų autonominiame regione charakteristika. Net 85 proc. Kinijos medvilnės užauginama Sindziango uigūrų autonominiame regione, o tai reiškia, kad esama ypač didelės rizikos, kad verpalai, tekstilė ir drabužiai, pagaminti iš kiniškos medvilnės, gali būti siejami su priverstiniu ir kalinių darbu, nesvarbu, ar jie pagaminti Kinijoje, ar kitur pasaulyje. Gerai žinomos tarptautinės drabužių pramonės bendrovės, tokios kaip „H&M“, „Nike“, „Burberry“, „Calvin Klein“ ir „Tommy Hilfiger“ patronuojanti bendrovė „PVH Corp“, jau pasisakė prieš Kinijos vyriausybės organizuotą priverstinio darbo sistemą ir uigūrų išnaudojimą Sindziango gamyklose. Nepaisant to, Kinijos vyriausybė ir toliau ragina atitinkamus privačiojo sektoriaus subjektus iš viso nepaisyti keliose patikimose ataskaitose pateiktos informacijos apie priverstinį uigūrų darbą pasaulinėse tiekimo grandinėse. Tarptautinė bendruomenė smerkia uigūrų išnaudojimą Sindziango gamyklose, esančiose tiek internuotųjų asmenų stovyklose, tiek už jų ribų, taip pat priverstinį darbą dirbančių darbuotojų perkėlimą į kitus Kinijos administracinius vienetus ir tai, kad pasauliniai prekių ženklai ir bendrovės savo tiekimo grandinėse tiesiogiai ar netiesiogiai gauna pelno iš uigūrų priverstinio darbo.

Jungtinėse Amerikos Valstijose 20-ies metų neginkluotas afroamerikietis vyras Daunte Wright buvo sulaikytas dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimo ir nužudytas po to, kai baltaodė policijos pareigūnė iš šaunamojo ginklo iššovė vieną šūvį jam į krūtinę. Bruklino centro policijos nuovados viršininkas nurodė, kad pareigūnė ketino panaudoti elektros šoko įtaisą, tačiau vietoj jo per klaidą išsitraukė ir panaudojo šaunamąjį ginklą. Daunte Wright mirtis yra dar vienas iš daugybės perteklinio policijos pareigūnų jėgos naudojimo ir nužudymo pavyzdžių ir dėl šios mirties Mineapolio priemestyje įsiplieskė masinės demonstracijos ir protestai prieš neproporcingą jėgos naudojimą ir rasizmo tendencijas teisėsaugos institucijose.

Etiopijoje per Eritrėjos karinių pajėgų įvykdytą ataką prieš Advos miesto gyventojus žuvo 3 ir sužeista 19 civilių. Remiantis liudytojų parodymais, Eritrėjos karinės pajėgos šaudė į pėsčiųjų minią iš dviejų važiuojančių sunkvežimių naudodami tikrus šaudmenis. Nuo konflikto pradžios įvairiose Tigrėjaus vietovėse užfiksuotas ne vienas civilių žudymo be atrankos incidentas, įskaitant 2021 m. balandžio 12 d. šaudynes Advos mieste. Tarptautinės žmogaus teisių gynimo organizacijos „Amnesty International“ atstovai paragino Etiopijos valdžios institucijas atlikti išsamų, nepriklausomą, veiksmingą ir nešališką visų žudymų ir žmogaus teisių pažeidimų tyrimą bei aktyviai kovoti su nebaudžiamumu Tigrėjaus regione ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, atsakingus už nusikaltimus žmoniškumui ir už karo nusikaltimus.

Europos Sąjungos Taryba pirmadienį nusprendė pradėti taikyti sankcijas 10 asmenų ir dviem karinių pajėgų kontroliuojamoms bendrovėms „Myanmar Economic Holdings Public Company Limited“ ir „Myanmar Economic Corporation Limited“. Visi asmenys, kuriems pritaikytos sankcijos, yra atsakingi už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare ir už represinius sprendimus bei šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus. Du subjektai, kuriems pritaikytos sankcijos, yra dideli konglomeratai, kurie vykdo veiklą daugelyje Mianmaro ekonomikos sektorių ir kurie nuosavybės teise priklauso ir kuriuos kontroliuoja Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw), kurioms jie uždirba pajamų. Ribojamosiomis priemonėmis, kurios dabar taikomos iš viso 35 asmenims ir dviem bendrovėms, prisidedama prie vyriausybės tiesiogiai gaunamos finansinės paramos sustabdymo ir visų rūšių paramos valdžios institucijoms, kuri gali būti laikoma chuntos pripažinimu teisėta, įšaldymo.

Čade nuo sunkių sužalojimų, patirtų kovose su sukilėliais šalies šiaurėje, mirė Čado prezidentas Idriss Déby Itno, šių metų šalies prezidento rinkimuose perrinktas šeštai kadencijai be pertraukos. Po prezidento mirties Čade valdžią perėmusi Pereinamojo laikotarpio karinė taryba priešaky su jos vadovu Mahamat Idriss Déby Itno – Idriss Déby Itno sūnumi – neprisideda prie šalies stabilumo ir neabejotinai kenkia tikėjimui, kad šalis bus valdoma pagal žmogaus teisių ir teisinės valstybės principus. Padėtį dar labiau sunkina vis dažnėjantys sukilėlių grupuotės iš Libijos išpuoliai prieš Čado karines pajėgas, kurių metu žūsta dešimtys žmonių.

Rusų kalba

В Ливане в воскресенье сотни людей вышли на улицы столицы в знак протеста против плохих условий труда и жизни. Протестующие требовали чтобы власти показали политическую волю и гарантировали права населения на жилье, бесплатное лечение и образование. Экономический, социальный и политический кризис в стране усугубился после того, как в августе пришлого года произошел мощный взрыв в порту Бейрута, в результате которого погибло более 200 человек. Ливан уже долгое время испытывает трудности при попытках формирования нового правительства после того, как множество законодателей подали в отставку после взрыва потрясшего страну. Большинство ливанцев считают, что случившееся несчастье было вызвано долголетней коррупцией и нечестностью, царящими среди политического класса, которому не удается поддерживать принципы правового государства и обеспечивать нормальное функционирование государственных институтов.

На Филиппинах участились случаи угроз и систематического запугивания судей лишь по той причине, что они принимают решения, неблагоприятные для других участников судебного разбирательства. Верховный суд и Сенат страны выразили серьезную обеспокоенность по-поводу безопасности судей и других представителей юридической профессии. В отчете недавнего расследования, который включает данные собранные Верховным судом Филиппин, утверждается, что начиная с 2016 года, во время правления президента Филиппин Родриго Дутерте, был убит 61 практикующий юрист. В числе жертв были судьи, адвокаты, прокуроры. Согласно этому отчету, с 2004 по 2021 год только семь уголовных дел по убийствам, связанных с профессиональной деятельностью, были рассмотрены в суде. Комитет ООН по правам человека призвал все государства уважать и поддерживать независимость судебной власти и принимать меры, позволяющие судам и юристам выполнять свои профессиональные обязанности без запугиваний и угроз.

В США, за нарушение правил дорожного движения, был задержан и убит 20-летний безоружный афроамериканец Даунт Райт, после того, как белокожая женщина полицейский выстрелила ему в грудь. Начальник полицейского участка Бруклинского центра указал, что офицер намеревалась применить электрошокер, но по ошибке применила огнестрельное оружие. Смерть Даунта Райта – еще один пример чрезмерного применения силы и убийств совершаемых сотрудниками полиции. Эта смерть вызвала массовые демонстрации и протесты в пригородах Миннеаполиса, направленные против непропорционального применения силы и расистских тенденций в правоохранительных органах.

Совет Европейского союзав понедельник принял решение ввести санкции против 10 физических лиц и двух компаний, контролируемых военными, „Myanmar Economic Holdings Public Company Limited“ и „Myanmar Economic Corporation Limited“. Все, против кого направлены санкции, несут ответственность за нанесение вреда демократии и верховенству закона в Мьянме, а также за репрессивные решения и грубые нарушения прав человека. Два предприятия, подпадающие под санкции, представляют собой крупные конгломераты, действующие во многих секторах экономики Мьянмы, принадлежащие и контролируемые вооруженными силами Мьянмы (Tatmadaw), от которых те получают доход. Ограничительные меры, которые теперь применяются в общей сложности к 35 физическим лицам и двум компаниям, дополняют отмену финансовой поддержки, напрямую получаемой правительством, а также отмену всех форм поддержки государственным органам, которые могут быть восприняты как признание хунты законной. 

В Иордании серьезную обеспокоенность вызывает большая разница в занятости женщин и мужчин, а также в оплате за одинаковую работу. В отчете Всемирного экономического форума подчеркивается значительный гендерный разрыв: уровень занятости мужчин составляет 53 процента, а женщин – 14 процентов. Разница в занятости в Иордании почти вдвое больше, чем в соседних странах, таких как Бахрейн, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. Недавнее исследование Всемирного банка показывает, что мужчинам в частном секторе платят на 40 процентов больше чем женщинам, выполняющим ту же работу. Разница в оплате мужчин и женщин работающих в государственном секторе Иордании составляет 28 процентов. Из-за очень низкой занятости женщин и чрезвычайно высокого социального регулирования, в Иордании по-прежнему доминирует патриархальный уклад семьи, при котором роль обеспечивающего семью присваивается мужчине, в то время как женщина обеспечивает уход за домом. Хотя большая разница в оплате труда и доходах мужчин и женщин в значительной степени обусловлена глубоко укоренившимися традиционными гендерными ролями, существуют также и экономические причины. Страна по-прежнему сталкивается с проблемой неравенства и гендерной дискриминации, а также с недостаточной репрезентацией женщин в политике. Из-за традиционного разделения ролей и слабой инфраструктуры во многих областях (например, по уходу за детьми), 86 процентов женщины со всей страны даже не принимают участие на рынке труда. Это самый высокий уровень безработицы женщин в мире среди не воюющих стран. Нынешнее положение женщин на рынке труда еще больше осложняет то, что до сих пор не принят долгожданный закон о предотвращении дискриминации в рабочей сфере.

В Китае продолжает ухудшаться положение прав человека и основных свобод. Уйгуры и другие лица, в основном мусульмане, принадлежащие к этническим меньшинствам, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе по-прежнему подвергаются задержаниям и пыткам, а также ужасающим религиозным и культурным ограничениям.  В стране расширяется система лагерей, предназначенная для интернированных уйгуров Синьцзяна, с целью их ассимилировать и принудить перенять образ жизни и коммунистическую идеологию большинства китайцев. Однако, эти лагеря политического перевоспитания не ограничиваются насильственной культурной ассимиляцией сотен тысяч уйгуров, проживающих в Китае. Они также проводят масштабную, так называемую программу профессионального обучения, которая обеспечивает дешевую рабочую силу китайским фабрикам, которые являются частью глобальной производственной цепочки. В рамках программ обучения принудительного труда и программ переселения, финансируемых государством, для сбора хлопка в уйгурских регионах были мобилизованы сотни тысяч людей. Принудительный труд – неотъемлемая часть сбора хлопка в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В этом районе  выращивается 85 процентов китайского хлопка. Это означает, что существует особо высокая вероятность того, что пряжа, текстиль и одежда из китайского хлопка могут быть связаны с принудительным трудом и работой заключенных, в независимости от того, производятся ли продукция в Китае или в других странах мира. Известные международные компании по производству одежды, такие как „H&M“, „Nike“, „Burberry“, „Calvin Klein“ и „PVH Corp“, материнская компания „Tommy Hilfiger“, уже высказались против системы принудительного труда китайского правительства и эксплуатации уйгуров на фабриках Синьцзяна. Тем не менее, китайское правительство продолжает призывать субъектов частного сектора игнорировать информацию о роли принудительной работы уйгуров в глобальных цепочках поставок, содержащуюся в нескольких заслуживающих доверия отчетах. Международное сообщество осуждает эксплуатацию уйгуров на фабриках Синьцзяна как в, так и за пределами лагерей для интернированных. А также перемещение принудительно трудящихся в другие административные единицы Китая и тот факт, что мировые бренды и компании, в своих цепочках поставок на прямую или косвенно получают прибыль от принудительного труда уйгуров.

В Чаде, в ходе боев с повстанцами на севере страны, скончался президент Чада Идрис Деби Итно, переизбранный на шестой срок на президентских выборах в этом году,  без перерыва между каденциями. После смерти президента, принявший власть военный совет Переходного периода, во главе с его лидером Махаматом Идрисом Деби Итно – сыном Идриса Деби Итно – не способствует стабильности страны и явно подрывает веру в то, что страна будет управляться основываясь на принципах правового государства и прав человека. Ситуацию усугубляют участившиеся нападения на военные силы Чада ливийской повстанческой группировкой, во время которых погибают десятки людей.

В Эфиопии, в результате нападения эритрейских вооруженных сил на город Адуа, были ранены 19 и убиты 3 гражданских. Согласно показаниям свидетелей, эритрейские военные обстреляли толпу пешеходов из двух движущихся грузовиков боевыми патронами. С начала конфликта зафиксирован ряд случайных убийств мирных жителей в различных районах Тыграя, в том числе и стрельба в городе Адуа 12 апреля, 2021 года. Представители международной правозащитной организации „Amnesty International“ призвали власти Эфиопии провести тщательное, независимое, эффективное и беспристрастное расследование всех убийств и нарушений прав человека. А также активно бороться с безнаказанностью в районе Тыграя и привлечь к ответственности виновных в преступлениях против человечества и военных преступлениях.

Lenkų kalba

W Libanie w niedzielę setki osób wzięły udział w ulicznych protestach przeciwko pogorszeniu się warunków życia i pracy. Protestujący domagali się od kompetentnych władz państwowych politycznego zaangażowania w zapewnieniu obywatelom dostępu do warunków mieszkaniowych, bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz edukacji. Kryzys gospodarczy, społeczny i polityczny zaostrzył się w sierpniu poprzedniego roku po eksplozji w porcie w Bejrucie, podczas której zginęło ponad 200 osób. Libańczykom już od długiego czasu nie udaje się sformować nowy rząd w związku z rezygnacją z funkcji wielu prawodawców, a to z powodu tej tragicznej eksplozji, która miała miejsce w kraju. Zdaniem większości libańczyków, eksplozja w Bejrucie była wynikiem długotrwałej korupcji i nieuczciwych praktyk panujących wśród klasy politycznej, która nie potrafi przestrzegać zasady praworządności i nie zapewnia płynnego funkcjonowania władz państwowych.

Na Filipinach odnotowuje się wzrost zastraszania i grożenia sędziom ze względu na niekorzystne dla niektórych uczestników postępowania wydane wyroki. Krajowy Sąd Najwyższy i Senat wyraziły poważne obawy co do ogólnego bezpieczeństwa sędziów i innych przedstawicieli zawodów prawniczych. Raport z niedawnego śledztwa, który zawiera dane zebrane przez Filipiński Sąd Najwyższy, wykazał, że 61 prawników zostało zabitych od początku kadencji prezydenta Filipin Rodrigo Duterte w 2016 roku. Wśród ofiar byli sędziowie, adwokaci, prokuratorzy. Według wspomnianego raportu od 2004 do 2021 roku tylko siedem spraw karnych związanych z zabójstwami związanymi z działalnością zawodową zostało rozpatrzonych w sądzie. Komisja Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych wezwała wszystkie państwa do poszanowania i utrzymania niezależności sądownictwa oraz do podjęcia środków umożliwiających sądom i prawnikom wykonywanie ich obowiązków zawodowych bez zastraszania i otrzymywania gróźb.

W Chinach w dalszym ciągu pogarsza się sytuacja praw człowieka i ochrony podstawowych praw. Ujgurowie jak też członkowie innych, przeważnie muzułmańskich, mniejszości narodowych zamieszkujących Autonomiczny Region Sinciang-Ujgur nadal są przetrzymywani, torturowani i poddawani przerażającym ograniczeniom w zakresie praktyk religijnych i kultury. W kraju w dalszym ciągu jest rozwijany system obozów internowania Ujgurów Xinjaing, który ma na celu ich asymilację i zmuszenie do przyjęcia stylu życia i komunistycznej ideologii większości Chińczyków. Jednak te polityczne obozy reedukacyjne nie ograniczają się do przymusowej asymilacji kulturowej setek tysięcy Ujgurów mieszkających w Chinach. W obozach tych są prowadzone tak zwane programy szkolenia zawodowego, które zapewniają tanią siłę roboczą chińskim fabrykom, które są częścią globalnego łańcucha produkcyjnego. Setki tysięcy ludzi zostało zmobilizowanych do zbierania bawełny w regionach Ujgurów w ramach sponsorowanych przez rząd programów szkolenia w zakresie pracy przymusowej i programów relokacji. Praca przymusowa jest praktyką niemalże integralną i jest ona powszechną cechą zbioru bawełny w Autonomicznym Regionie Sinciang-Ujgur. Aż 85 procent chińskiej bawełny jest uprawiane w Autonomicznym Regionie Sinciang-Ujgur, a oznacza to, iż istnieje szczególnie wysokie ryzyko, iż przędza, tekstylia i odzież wykonana z chińskiej bawełny mogą być kojarzone z pracą przymusową oraz pracą więźniów, bez względu na to, czy wyroby zostały wykonane w Chinach, czy też w jakiejkolwiek innej części świata. „PVH Corp“, firma macierzysta znanych większości międzynarodowych marek odzieżowych takich jak „H&M“, „Nike“, „Burberry“, „Calvin Klein“ i „Tommy Hilfiger“, wypowiedziała się przeciwko prowadzonemu przez rząd chiński systemowi pracy przymusowej i wykorzystywanie Ujgurów w fabrykach w Xinjiangu. Niemniej jednak chiński rząd w dalszym ciągu apeluje do odpowiednich podmiotów z sektora prywatnego o całkowite zignorowanie informacji zawartych w kilku wiarygodnych raportach na temat przymusowej pracy Ujgurów w globalnych łańcuchach dostaw. Społeczność międzynarodowa potępia wyzysk Ujgurów w fabrykach w Xinjiangu, zarówno w obozach internowania, jak i poza nimi, jak też przenoszenie osób zmuszanych do pracy do innych jednostek administracyjnych oraz fakt, iż globalne marki i firmy międzynarodowe bezpośrednio lub pośrednio w swoich łańcuchach dostaw czerpią zysk z pracy przymusowej Ujgurów.

W Jordanii obecnie obserwuje się alarmującą lukę między zatrudnieniem kobiet i mężczyzn jak też dalekich do równych wynagrodzeń za tę samą pracę przedstawicieli obu płci. Raport Światowego Forum Ekonomicznego podkreśla znaczną różnicę między procentem zatrudnienia przedstawicieli obu płci: wskaźnik zatrudnienia mężczyzn wynosi 53%, a kobiet 14%. Różnica w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn jest prawie dwukrotnie większa niż w krajach sąsiednich, takich jak Bahrajn, Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Niedawno przeprowadzone przez Światowy Bank badanie ukazało kolejne rozbieżności – w sektorze prywatnym bowiem mężczyźni zarabiają o 40 procent więcej niż kobiety wykonujące tę samą pracę. Różnica wynagrodzeń między kobietami i mężczyznami w sektorze publicznym wynosi 28 procent. Niskie zatrudnienie kobiet, oraz niezwykle szerokie regulacje społeczne przekładają się na w dalszym ciągu obowiązujący patriarchalny model rodziny, w którym to mężczyzna jest postrzegany jako osoba utrzymująca finansowo swoich domowników, a kobieta jako osoba wyłącznie opiekująca się domem. Choć wynikające z tego tak duże różnice w wynagrodzeniach i dochodach kobiet i mężczyzn są w dużej mierze spowodowane głęboko zakorzenionymi tradycyjnymi modelami i rolami płciowymi, są one również spowodowane bodźcami ekonomicznymi. W kraju w dalszym ciągu powszechne są zjawiska nierówności i dyskryminacji na tle płciowym, jak też rażący brak kobiet w polityce. Za sprawą mocno tradycyjnego podziału płci i słabej infrastruktury niektórych gałęzi społecznych (jak chociażby opieka nad dziećmi), 86 procent kobiet nie jest uczestnikami rynku pracy. Jest to najwyższy procent kobiet niepracujących w krajach, na terenie których nie toczy się obecnie wojna. Czynnikiem utrudniającym wprowadzenie jakichkolwiek zmian jest też fakt tego, iż długo wyczekiwana ustawa regulująca dyskryminacje na rynku pracy w dalszym ciągu nie została uchwalona.

W Czadzie w czasie wizyty u żołnierzy na linii frontu Prezydent Czadu Idriss Déby Itno doznał wielu obrażeń, niestety w wyniku odniesionych obrażeńzmarł.  Doszło do tego na północy kraju, gdzie trwają walki z powstańcami. Wcześniej czadyjski przywódca w tegorocznych wyborach prezydenckich został ponownie wybrany na kolejną sześcioletnią kadencję. Ten fakt, że po śmierci prezydenta władzę przejęła Tymczasowa Rada Wojskowa, na której czele stoi Mahamat Idriss Déby Itno – syn Idriss Déby Itno – bynajmniej nie przyczynia się do stabilności tego kraju i wyraźnie podważa zaufanie do niego jako państwa prawa, w którym prawa człowieka będą przestrzegane i promowane. Tę sytuację potęguje w znacznym stopniu wzrost liczby ataków grupy powstańczej z Libii na czadyjskie siły wojskowe, w wyniku których zginęły dziesiątki osób. 

Rada Unii Europejskiej postanowiła w poniedziałek objąć sankcjami 10 osób i 2 kontrolowane przez wojsko przedsiębiorstwa – „Myanmar Economic Holdings Public Company Limited“ i „Myanmar Economic Corporation Limited“. Osoby objęte sankcjami są odpowiedzialne za podważanie demokracji i praworządności w Mjanmieoraz za decyzje o stosowaniu represji i za poważne naruszenia praw człowieka. Dwa objęte sankcjami podmioty to dużekonglomeraty, prowadzące działalność w wielu sektorach mianmarskiej gospodarki, będącewłasnością i będące pod kontrolą sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw), dla których generują przychody. Przyjęte sankcje, które obejmują teraz 35 osób i 2 przedsiębiorstwa, stanowią uzupełnienie wstrzymania bezpośredniej pomocy finansowej dla rządu oraz zawieszenia wszelkiej pomocy dla organów rządowych, którą można byłoby uznać za legitymizowanie junty.

W Etiopii w wyniku ataku erytrejskich sił zbrojnych na mieszkańców miasta Adwy, 3 osoby poniosły śmierć a 19 zostało rannych. Według relacji naocznych świadków, siły zbrojne Erytrei podczas jazdy samochodami ciężarowymi oddawali strzały z prawdziwej broni palnej w kierunku tłumu pieszych. Od początku konfliktu doszło do szeregu masowych morderstw cywilów w różnych częściach Tigraju, w tym do strzelaniny, która miała miejsce z dnia 12 kwietnia 2021 roku w Adwie. Przedstawiciele międzynarodowej organizacji obrony praw człowieka „Amnesty International“ wezwali władze Etiopii do przeprowadzenia szczegółowego, niezależnego, skutecznego i bezstronnego dochodzenia w sprawie wszystkich zabójstw i naruszeń praw człowieka. Dodatkowo, przedstawiciele tej organizacji wezwali etiopskie państwowe instytucje do aktywnego zwalczania bezkarności w etiopskim regione Tigraj, jak również do zapewnienia pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni wojennych.

W Stanach Zjednoczonych Ameryki nieuzbrojony 20-letni afroamerykanin został zatrzymany przy okazji drobnego wykroczenia drogowego i zginął z rąk policjantki, która strzeliła w okolicę klatki piersiowej mężczyzny. Według oświadczenia szefa policji z Brooklyn Center, policjantka zamierzała użyć paralizatora, ale omyłkowo oddała jeden strzał z broni palnej. Śmierć Daunte Wright w przedmieściu Minneapolis, która dopisała się do listy innych przykładów stosowania nadmiernej siły i zabójstw ze strony funkcjonariuszy policji, wywołała masowe demonstracje i protesty przeciwko nieproporcjonalnemu używaniu siły oraz tendencjom rasistowskim w siłach porządkowych.

Agata Palinska

Tarptautinė politika

Dominyka Ginelevičiūtė

Tarptautinė politika

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *