Naujos temos Žmogaus teisių gide

Siekiant pagerinti naudojimąsi bei praplėsti turinį kuo aktualesnėmis temomis, Žmogaus teisių gidas papildytas nauja metodine medžiaga bei patogiomis priemonėmis jos naudojimui. Gide rasite naujas skiltis:

Žmogaus teisių gido tikslas – kartu su valstybėmis-partnerėmis (Lietuva, Latvija, Estija) pasakoti ir šviesti apie žmogaus teises analizuojant praktines socialines situacijas. Tad Pagrindinių žmogaus teisių skiltyje rasite informaciją, kaip pamatinės žmogaus teisės ir laisvės aiškinamos tarptautiniuose ir nacionalinės teisės aktuose. Teisės ir laisvės šioje skiltyje yra apžvelgiamos remiantis aktualiais nacionalinės teisės pavyzdžiais bei tarptautiniais šaltiniais, naudojimąsi informacija palengvina nuorodos į šaltinius ir į pagrindines Gido temas.

Šiuo metu Gide galite rasti šias teises:

 • Teisė į gyvybę
 • Kankinimų draudimas
 • Asmens laisvė ir saugumas
 • Teisė į teisingą teismą
 • Teisė į privataus gyvenimo apsaugą
 • Saviraiškos laisvė
 • Susirinkimų ir asociacijų laisvė
 • Teisė į laisvus rinkimus
 • Religijos ir tikėjimo laisvė
 • Teisė į mokslą

Infografikuose rasite vizualų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių aiškinimą. Šiuo metu galite susipažinti su:

 • Pagrindinėmis Europos Žmogaus Teisių Teismo bylomis, iš esmės pakeitusiomis mūsų valstybių-partnerių teisinę aplinką
 • Pagrindiniais faktais apie mūsų šalis partneres ir Europos žmogaus teisių konvencijos sistemą
 • Pagrindiniais žmogaus teisių principais

Aktualios teismų praktikos žmogaus teisių srityje skiltis yra paieškos duomenų bazė, kurioje rasite daugiau nei 1000 bylų ir daugiau nei 300 bylų santraukų, susietų su visomis Žmogaus teisių gide aptariamomis temomis. Teismų praktika, nagrinėjanti žmogaus teisių pažeidimus tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu, reikšmingai prisideda prie žmogaus teisių srities tobulinimo bei tinkamo jų aiškinimo. Kiekvienais metais teismai pateikia daugybę naujų išaiškinimų apie žmogaus teises. Todėl Gide pateikiamos nuorodos į daugiau nei 1000 teismų bylų ir daugiau nei 300 unikalių teismų praktikos santraukų, kruopščiai atrinktų ir parengtų mūsų ekspertų, paaiškinančių ir praplečiančių Gido temas ir jame analizuojamas problemines situacijas. Ši skiltis teismų praktiką apžvelgia kaip vieną pagrindinių švietimo ir informacijos šaltinių, padedantį profesionalams ir studentams efektyviai analizuoti informaciją ir tinkamai ją pritaikyti savo veikloje ar studijose.

Metodinę medžiagą parengė Baltijos žmogaus teisių draugija (Baltic Human Rights Society, BHRS), bendradarbiaudama su Žmogaus teisių balsu (Lietuva) ir Estijos žmogaus teisių centru. Projektas 2020-2022 m. laikotarpiu finansuotas pagal „Nordplus Adult“ dotacijų schemą.

Agnė Vitkutė

Duomenų apsauga ir teisė į privatų gyvenimą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *