Žmogaus teisių gidas: duomenys apie sveikatą kaip jūsų žmogaus teisė

Nuo pat pirmosios jūsų gyvenimo dienos ligoninės, šeimos gydytojai, sveikatos priežiūros įstaigos ir draudimo bendrovės pradeda rinkti ir tvarkyti duomenis apie jūsų sveikatą. Šie duomenys – tai, pavyzdžiui, informacija apie jūsų diagnostinių tyrimų rezultatus, kraujo grupę, jūsų ŽIV testo teigiamą rezultatą, informacija apie diagnozes, gydymą ir ligų, kurios egzistuoja jūsų šeimoje, rūšis. Visi šie medicininiai įrašai atskleidžia informaciją apie jūsų sveikatą ir savijautą. Jūsų duomenys apie sveikatą yra privati informacija, glaudžiai susijusi su privačiu gyvenimu. Svarbu paminėti, jog duomenys apie sveikatą laikomi specialios kategorijos duomenimis, todėl turi būti ypač saugomi.

Duomenų apie sveikatą tvarkymas 

Duomenys apie sveikatą renkami ir saugomi klinikose ir ligoninėse, taip pat gali būti perduodami viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitoms valstybinėms institucijoms, pavyzdžiui, policijai ar teismui. Duomenys apie sveikatą taip pat gali būti naudojami medicinos mokslo tikslais. Tačiau šiuo atveju būtina laikytis griežtų kriterijų ir nepamiršti taikomos bendros taisyklės – reikalingas asmens sutikimas.

Nustatyti, ar jūsų duomenys apie sveikatą tvarkomi teisėtai ir ar pakankamai paisoma privatumo padės keli klausimai:

  • ar duomenų apie sveikatą tvarkymą leidžia įstatymai? Jūsų duomenų apie sveikatos būklę tvarkymas turi būti numatytas įstatymuose (pvz.; Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme arba Bendrajame duomenų apsaugos reglamente).  
  • ar duomenų apie sveikatą tvarkymu siekiama teisėto tikslo? Jūsų duomenų apie sveikatą tvarkymu turi būti siekiama apsaugoti kitus teisėtus interesus.
  • ar duomenų apie sveikatą tvarkymas būtinas? Jūsų duomenų apie sveikatos būklę tvarkymo būdas turi būti būtinas ir tinkamas teisėtam tikslui pasiekti, o surinkta informacija svarbi ir aktuali. 
  • ar duomenų apie sveikatą tvarkymas proporcingas? Būtina suderinti konkuruojančius interesus – jūsų teisę į asmeninį gyvenimą ir teisėtus valstybės ar kitų asmenų interesus, randant teisingą pusiausvyrą aiškiai pagrindžiant kodėl kitų interesai tam tikru atveju nusveria jūsų teises ar atvirkščiai.

Jeigu į bent vieną iš pateiktų klausimų atsakėte neigiamai, tikėtina, jog jūsų privatumas galėjo būti pažeistas. 

Galimybė ginti savo teises 

Jeigu manote, kad duomenys apie jūsų sveikatą buvo tvarkomi neteisėtai ir kad buvo pažeista jūsų teisė į privatų gyvenimą, turite teisę skųstis. Jeigu manote, kad valstybinės institucijos arba privatūs juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie disponuoja duomenimis apie jūsų sveikatą, priėmė tam tikrus sprendimus ar atliko veiksmus šioje srityje nesilaikydami įstatymo ir / arba neproporcingai, galite apskųsti šiuos sprendimus ir veiksmus.

Vienas iš teisių gynimo būdų – informacijos apie savo duomenų tvarkymą gavimas. Turite teisę prašyti fizinio asmens ar institucijos, tvarkančios duomenis apie jūsų sveikatą, pateikti jums informaciją, kokio pobūdžio duomenys apie jus yra surinkti, kokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui pastaraisiais metais buvo pateikti jūsų asmens duomenys, duomenų tvarkymo tikslas, teisinis pagrindas ir būdas. Jeigu duomenų naudotojas atsisakė suteikti jums prašomą informaciją, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Dar viena galimybė įgyvendinti savo teises – galimybė paprašyti juridinio asmens ar institucijos, tvarkančios jūsų duomenis, atnaujinti, ištaisyti ar panaikinti jūsų asmeninę informaciją. Jeigu duomenų naudotojas atsisako taip padaryti, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, o tuo atveju, jei Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos sprendimas jūsų netenkinta, galite jį apskųsti apygardos administraciniam teismui; taip pat galite paprašyti kompensacijos už tai, kad buvo atsisakyta atnaujinti ar panaikinti jūsų asmens duomenis.

Jeigu jums atrodo, kad duomenys apie jūsų sveikatą buvo renkami ir tvarkomi nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir / arba neproporcingai, galite reikalauti kompensacijos iš valstybinės institucijos ar asmens, kuris tvarko jūsų duomenis. Reikalauti kompensacijos galite už turtinius (finansinius) nuostolius ir / arba už neturtinę žalą, kurią patyrėte dėl neteisėto duomenų apie jūsų sveikatą tvarkymo. Skundo pateikimo procedūra yra nevienoda ir priklauso nuo konkretaus subjekto, t. y. ar tai yra valdžios institucija, ar sveikatos priežiūros įstaiga, ar privatus juridinis ar fizinis asmuo.

Jeigu, jūsų manymu, asmuo tvarko duomenis apie jūsų sveikatą neteisėtai, vadovaudamiesi Administracinių nusižengimų kodeksu arba Baudžiamuoju kodeksu, galite reikalauti pradėti administracinio nusižengimo bylą arba iškelti baudžiamąją bylą. Jeigu duomenų naudotojas neteisėtai tvarkė duomenis apie jūsų sveikatą, jūs galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Savo prašyme turite nurodyti, kokius neteisėtus veiksmus atliko duomenų naudotojas, ir pateikti pagrindžiančius argumentus. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija gali nuspręsti pradėti administracinio nusižengimo procedūrą. Jeigu duomenys apie jūsų sveikatą buvo tvarkomi neteisėtai, pavyzdžiui, buvo slaptai įrengta kamera sveikatos priežiūros procedūroms stebėti, šį veiksmą galima kvalifikuoti kaip baudžiamąją veiką. Tokiu atveju galite inicijuoti baudžiamosios bylos iškėlimą, pateikdamas prašymą ikiteisminio tyrimo institucijai arba prokuratūrai. Savo prašyme turite nurodyti, kokius neteisėtus veiksmus atliko duomenų naudotojas, pateikti pagrindžiančius argumentus ir paaiškinti, kokio pobūdžio žala jums buvo padaryta.

Daugiau apie savo teises kviečiame skaityti Žmogaus teisių gide. Žmogaus teisių gidas yra internetinis informacijos, švietimo ir savipagalbos įrankis. Jis padeda suprasti žmogaus teises įvairiose situacijose. Tai bendradarbiavimo projektas Europoje, kuriame talpinamas turinys, pritaikytas konkrečiai valstybei: Lietuvai, Latvijai, Estijai ir Bulgarijai. Gidas prieinamas lietuvių, latvių, estų ir bulgarų kalbomis, kartu su vertimais į anglų ir rusų kalbas. 

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *