Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras direktorius | Druskininkai

Konkursą organizuoja: Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras

Pareigos: Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Vyriausiasis specialistas (Trakų r.) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vieta: Druskininkai

Skelbimo data: 2019-11-20

Reikalavimai:

  1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
  2. turėti. ne mažesnę kaip 3 metų administracinio darbo patirtį; administracinis darbas suprantamas kaip vadovavimas valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai ar privačiam juridiniam asmeniui, jų filialams ar padaliniams, taip pat personalo administravimo funkcijų atlikimas, finansinių išteklių valdymo, paskirstymo ir (arba) jų panaudojimo kontrolė ir (arba) organizavimas, įstaigos veiklos plano rengimas ir įgyvendinimas;
  3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos socialinio darbuotojo etikos kodeksą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinės įstaigos veiklą, teisėkūrą, socialinės paramos bei socialinių paslaugų planavimą, organizavimą ir teikimą, darbo santykių reguliavimą, civilinius santykius, asmens duomenų teisinę apsaugą;
  4. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
  5. išmanyti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;
  6. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
  7. sugebėti atstovauti įstaigai Savivaldybės institucijose, kitose institucijose, įstaigose, organizacijose.

Daugiau informacijos

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *