Europos Sąjungos išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas | Vilnius

Konkursą organizuoja: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba

Pareigos: Europos Sąjungos išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 7,1

Vieta: Vilnius

Skelbimo data: 2020-02-20

Paskirtis: pareigybė reikalinga vykdyti ir įgyvendinti Europos Tarybos reglamentus, direktyvas ir rekomendacijas bei Europos Bendrijų darbuotojų migrantų socialinės apsaugos Administracinės komisijos sprendimus, Europos Teisingumo Teismo sprendimus bei tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinės apsaugos srityje, nacionalinius teisės aktus bei kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius socialinio draudimo išmokų – pensijų, ligos ir motinystės pašalpų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokų – skyrimą ir mokėjimą migruojantiems asmenims.

Veiklos sritis: Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – valstybinio socialinio draudimo išmokų skyrimo ir mokėjimo migruojantiems asmenims – funkcijas.

Reikalavimai:

  1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.
  2. Mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu.
  3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinį draudimą, darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius pensijų skyrimą ir mokėjimą, Registro tvarkymą, Europos Sąjungos teisės aktus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo išmokų srityje ir gebėti juos taikyti praktiškai.
  4. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
  5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Daugiau informacijos

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *