Pacientų teisių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas | Vilnius

Konkursą organizuoja: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Pareigos: Pacientų teisių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 7,1

Vieta: Vilnius

Skelbimo data: 2020-02-05

Paskirtis: Pareigybė skirta vykdyti pacientų teisių priežiūrą, nagrinėti pacientų, jų atstovų skundus bei vykdyti su tuo susijusią asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės valstybinę priežiūrą.

Veiklos sritis: Valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – pacientų teisių priežiūra ir šių teisių užtikrinimas.

Reikalavimai:

  1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, sveikatos apsaugos reguliavimą, šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų tinkamą vykdymą, kokybės vadybos standartus, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus, VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus;
  2. žinoti ir išmanyti lietuvių kalbos, kalbos kultūros, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus, profesinės etikos, tarnybinio protokolo principus;
  3. turėti aukštąjį universitetinį medicinos, slaugos, farmacijos, odontologijos arba visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
  4. turėti darbo patirtį ne mažesnę nei 1 metų sveikatos priežiūros srityje;
  5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
  6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant ir analizuojant dokumentus;
  7. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
  8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje.

Daugiau informacijos

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *