Socialinio darbo skyriaus vyriausiasis specialistas | Vilnius

Konkursą organizuoja: Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pareigos: Socialinio darbo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 7,25

Vieta: Vilnius

Skelbimo data: 2019-11-27

Reikalavimai:

  1. turėti aukštąjį universitetinį socialinio darbo krypties išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų vertinimo ir/ar socialinių darbuotojų atestacijos organizavimo bei socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo srityje;
  3. gerai išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, socialines paslaugas, socialinių darbuotojų atestavimą bei profesinės kompetencijos tobulinimą, socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimą ir kitus su pareigybės funkcijomis susijusius teisės aktus;
  4. mokėti dirbti kompiuteriu su šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MSPover Point, MS Outlook, Internet Explorer;
  5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles;
  6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
  7. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.

Daugiau informacijos

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *