Socialinis darbuotojas | Marijampolė

Konkursą organizuoja: Marijampolės specialieji socialinės globos namai

Pareigos: Bendruomeninių vaikų globos namų socialinis darbuotojas (0,75 pareigybės apimtyje)

Pareiginės algos koeficientas: 5,0

Vieta: Marijampolė

Skelbimo data: 2020-01-14

Reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą ir suteiktą socialinio darbuotojo kvalifikaciją arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį laipsnį ir socialinio pedagogo kvalifikaciją, turėti profesinės darbo patirties ne mažiau kaip 2 metus;
 2. atitikti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;
 3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius neįgaliųjų socialinės integracijos sistemos įgyvendinimą, vaikų socialinę globą reglamentuotančius teisės aktus, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, specialiųjų poreikių nustatymą bei jais vadovautis, gebėti juos taikyti praktiškai;
 4. turėti darbo kompiuteriu įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programomis;
 5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;
 6. gebėti greitai orientuotis situacijose, logiškai mąstyti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 7. gebėti sklandžiai bei taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 8. mokėti kaupti ir sisteminti informaciją;
 9. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir archyvavimo reikalavimus;
 10. rengti ir įgyvendinti socialinio darbo planus;
 11. gebėti dirbti komandoje;
 12. žinoti ir laikytis saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos reikalavimų;
 13. mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą;
 14. laikytis vaikų socialinę globą reglamentuojančių teisės aktų profesinės etikos reikalavimų, bendravimo, dalykinio pokalbio taisyklių;
 15. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, ne mažiau nei 2 m. vairavimo patirtį ir vairuoti įvairias transporto priemones priskirtas B klasės kategorijai;
 16. turėti šias asmenines vertybines nuostatas: gerbti vaikus ir vertinti kiekvieną vaiką kaip asmenybę, būti empatišku, objektyviu priimant sprendimus, gebėti sukurti tinkamą psichologinį mikroklimatą santykiuose su vaikais, būti tvarkingu, sąžiningu, tolerantišku, geranorišku, kūrybišku bei iniciatyviu.

Daugiau informacijos

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *