Socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojas | Druskininkai

Konkursą organizuoja: Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras

Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas

Pareiginės algos koeficientas: 6,51

Vieta: Druskininkai

Skelbimo data: 2020-01-16

Reikalavimai:

  1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti patirties rengiant ir įgyvendinant socialinės srities programas ir/ar projektus;
  3. gerai išmanyti ir taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius socialinį darbą, darbo santykius, viešuosius pirkimus;
  4. išmanyti teisės aktų rengimo ir dokumentų rengimo taisykles, turėti patirties rengiant ir gebėti rengti teisės aktų projektus;
  5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
  7. mokėti užsienio kalbą;
  8. išmanyti darbo su klientais metodus;
  9. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti , apibendrinti informaciją, savarankiškai priimti tinkamus sprendimus;
  10. gebėti dirbti komandoje, planuoti ir kontroliuoti įstaigos veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti.

Daugiau informacijos

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *