Socialinių paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas | Vilnius

Konkursą organizuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Pareigos: Socialinių paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 9,55

Vieta: Vilnius

Skelbimo data: 2020-01-09

Reikalavimai:

  1. turėti aukštąjį universitetinį socialinio darbo krypties išsilavinimą;
  2. turėti ne mažiau nei 1 metų darbo patirtį socialinio darbo srityje, vykdant tiesioginę veiklą su socialinę riziką patiriančiais vaikais, socialinę riziką patiriančiais paaugliais ir su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;
  3. turėti darbo patirtį socialinio darbo srityje, dalyvaujant atvejo vadybos procesuose;
  4. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę apsaugą, socialinį darbą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius;
  5. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus;
  6. gebėti rengti planavimo dokumentus, teisės aktų projektus socialinės apsaugos ir darbo klausimais, išmanyti jų rengimo ir derinimo tvarką;
  7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas;
  8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
  9. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu.

Daugiau informacijos

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *