Strateginių sprendimų paramos grupės vadovas | Vilnius

Konkursą organizuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Pareigos: Strateginių sprendimų paramos grupės vadovas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 15,5

Vieta: Vilnius

Skelbimo data: 2020-01-14

Reikalavimai:

  1. turėti aukštąjį universitetinį vadybos, arba ekonomikos, arba politikos mokslų, arba sociologijos, arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį lapsnį);
  2. turėti ne trumpesnę kaip 3 metų strateginio planavimo ar projektų valdymo darbo patirtį bei ne trumpesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
  3. išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo ir teisinę sistemą, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo ir socialinės apsaugos sistemą, sąlygojančią gyventojų socialinį saugumą, gyvenimo lygį, pajamų pasiskirstymą, galimybę naudotis sukurtais resursais ir dalyvauti visuomenės gyvenime, strateginį planavimą viešajame sektoriuje, visuomenės informavimą, taip pat išmanyti dokumentus, reglamentuojančius ES socialinės apsaugos ir socialinės atskirties mažinimo politiką;
  4. išmanyti projektinį valdymą ir modernių vadybos sistemų taikymo viešajame sektoriuje metodus ir praktiką;
  5. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių ir užsienio kalbomis;
  6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
  7. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – grupės darbuotojai) veiklą;
  8. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Daugiau informacijos

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *