Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius | Biržai

Konkursą organizuoja: Biržų rajono savivaldybės administracija

Pareigos: Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 6,9

Vieta: Biržai

Skelbimo data: 2020-01-16

Reikalavimai:

  1. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį ir būti baigusiam magistro studijas vienoje iš studijų krypčių ir (arba) studijų krypčių grupėje: sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, visuomenės sveikatos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo studijų kryptyse arba švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupėje arba turėti lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
  2. išmanyti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Vaiko gerovės užtikrinimą.
  3. mokėti dirbti kompiuteriu („MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;
  4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti ir savo darbe taikyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo taisykles;
  5. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, analitiškai įvertinti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

Daugiau informacijos

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *