Vaiko teisių apsaugos skyrius vyriausiasis specialistas (budėtojas) | Panevėžys

Konkursą organizuoja: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pareigos: Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius vyriausiasis specialistas (budėtojas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 7,1

Vieta: Panevėžys

Skelbimo data: 2020-02-05

Paskirtis: Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti vaiko teisių ir interesų gynimą ir apsaugą.

Veiklos sritis: Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje – vaiko teisių apsaugos – veiklos srityje.

Reikalavimai:

  1. turėti aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį pedagogikos (edukologijos) ar psichologijos, ar socialinio darbo, ar teisės krypties išsilavinimą ir darbo patirties psichologijos ir (ar) socialinio darbo, ir (ar) socialinės pedagogikos, ir (ar) specialiosios pedagogikos, ir (ar) edukologijos, ir (ar) teisės, ir (ar) vaiko teisių apsaugos, ir (ar) projektų (programų), susijusių su vaiko teisių apsauga, įgyvendinimo srityje arba aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį išsilavinimą ir 1 metų darbo patirtį psichologijos ir (ar) socialinio darbo, ir (ar) socialinės pedagogikos, ir (ar) specialiosios pedagogikos, ir (ar) edukologijos, ir (ar), teisės, ir (ar) vaiko teisių apsaugos, ir (ar) projektų (programų), susijusių su vaiko teisių apsauga, įgyvendinimo srityje;
  2. išmanyti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų vaiko teisių apsaugą reguliuojančių nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų nuostatas, būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiai valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
  3. išmanyti įvairių amžiaus tarpsnių vaikų raidos ypatumus ir su jais susijusius socialinius, emocinius poreikius, gebėti užmegzti ir palaikyti kontaktą su vaiku ir įvertinti individualius jo poreikius;
  4. turėti teorinių žinių, susijusių su vaiko teisių apsauga, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos, teisingumo, vidaus reikalų sistemomis bei nepilnamečių administracine ir baudžiamąja justicija;
  5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, žinoti taikomųjų kompiuterinių programų pagrindus;
  6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
  7. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
  8. gebėti suteikti pirmąją pagalbą.

Daugiau informacijos

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *