Vaiko teisių apsaugos skyrius vyriausiasis specialistas | Mažeikiai

Konkursą organizuoja: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pareigos: Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Vyriausiasis specialistas (Mažeikių r.) (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 7,8

Vieta: Mažeikių r.

Skelbimo data: 2020-02-24

Paskirtis: ginti vaikų teises ir interesus, vykdyti teisės aktų ir kitų rengiamų dokumentų atitikimo teisės aktams kontrolę, rengti ieškinius, skundus, atsiliepimus, išvadas teismams ir atlikti kitus procesinius veiksmus.

Veiklos sritis: tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje – teisės – veiklos srityje ir specialiojoje – vaiko teisių apsaugos – veiklos srityje.

Reikalavimai:

  1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;
  2. turėti teisinio darbo patirties;
  3. išmanyti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų vaiko teisių apsaugą reguliuojančių nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų nuostatas, būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
  4. turėti teorinių žinių, susijusių su vaiko teisių apsauga, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos, teisingumo, vidaus reikalų sistemomis bei nepilnamečių administracine ir baudžiamąja justicija;
  5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, žinoti taikomųjų kompiuterinių programų pagrindus;
  6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
  7. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
  8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų ir teisės aktų rengimą;
  9. turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

Daugiau informacijos

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *