Vaikų dienos centro socialinis darbuotojas | Visaginas

Konkursą organizuoja: Visagino socialinių paslaugų centras

Pareigos: Vaikų dienos centro socialinis darbuotojas

Pareiginės algos koeficientas: 5,2

Vieta: Visaginas

Skelbimo data: 2019-11-25

Reikalavimai:

  1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo socialinėje srityje patirtį.
  3. šias pareigas einančio asmens valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo III kategoriją;
  4. Būti susipažinusiam ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Socialinių paslaugų įstatymą, Socialinių paslaugų katalogą, Socialinės globos normas, Visagino savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų teikimą;
  5. būti susipažinusiam ir savo veikloje vadovautis Visagino socialinių paslaugų centro nuostatais, Visagino socialinių paslaugų centro vidaus tvarkos taisyklėmis, Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą, darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, civilinės saugos instrukcijomis, higienos normomis ir taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu;
  6. privalo žinoti ir išmanyti darbą komandoje, socialinį konsultavimą, socialinių problemų kilmę ir priežastis, jų sprendimo būdus, socialinio darbo metodus ir formas, socialinių darbuotojų etikos kodeksą, socialiniams darbuotojams keliamus kvalifikacinius reikalavimus;
  7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją arba informacinių technologijų žinių ir gebėjimų dirbti kompiuteriu profesinėje veikloje vartotojo lygiu;
  8. išmanyti dokumentų valdymo (rengimo, tvarkymo ir valdymo reikalavimus) taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  9. savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, nuostatais, Darbo tvarkos taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu.

Daugiau informacijos

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *