Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos Teisės skyrius vyriausiasis specialistas | Vilnius

Konkursą organizuoja: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Pareigos: Teisės skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 7,1

Vieta: Vilnius

Skelbimo data: 2020-02-21

Paskirtis: analizuoti ir rengti teisės aktų projektus, nagrinėti vartotojų prašymus, skundus dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, rengti ieškinius dėl vartotojų viešojo intereso gynimo bei išvadas teismams, atstovauti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai teismuose ir kitose institucijose.

Veiklos sritis: specialioji veiklos sritis – vartotojų teisių apsauga.

Reikalavimai:

  1. Turėti teisės mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
  2. Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinio proceso kodeksą, Civilinį kodeksą, Darbo kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Reklamos, Energetikos, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos įstatymus, kitus su vartotojų teisių apsauga susijusius teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą. Be to, gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius vartotojų teisių apsaugą.
  3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
  4. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

Daugiau informacijos

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *