Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyriausiasis specialistas | Vilnius

Konkursą organizuoja: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Pareigos: Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 9

Vieta: Vilnius

Skelbimo data: 2019-11-21

Reikalavimai:

  1. Turėti teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
  2. Turėti ne mažesnę nei vienų metų darbo patirtį energetikos teisės taikymo srityje;
  3. Išmanyti teisės aktų rengimo, raštvedybos taisykles;
  4. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą;
  5. Mokėti taikyti praktikoje administracinės, civilinės, procesinių ir kitų teisės šakų normas;
  6. Mokėti taikyti praktikoje teisės aktus, reglamentuojančius ginčų ir skundų nagrinėjimą ne teismo tvarka;
  7. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);
  8. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Daugiau informacijos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *