Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupės patarėjas | Vilnius

Konkursą organizuoja: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Pareigos: Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupė patarėjas (PA-11) (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 11,0

Vieta: Vilnius

Skelbimo data: 2019-11-29

Reikalavimai:

  1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;
  2. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės sistemos ir teisėkūros principus, Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų bei tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, nuostatas, žinoti šių nuostatų taikymo praktiką;
  3. gebėti atlikti teisės aktų projektų, reglamentuojančių autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, analizę, ekspertizę, teikti dėl jų išvadas, dokumentus, rengti šių teisės aktų projektus;
  4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus;
  5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo C1 lygiu (pagal Europass);
  7. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Daugiau informacijos

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *