Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos Teisės skyriaus vedėjas | Vilnius

Konkursą organizuoja: Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

Pareigos: Teisės skyriaus skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 13,0

Vieta: Vilnius

Skelbimo data: 2019-11-26

Reikalavimai:

  1. turėti aukštąjį universitetinį teisės studijų krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų teisinio darbo patirtį žiniasklaidos priežiūros institucijose;
  3. būti susipažinusiam su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Administracinių nusižengimų kodeksu, Visuomenės informavimo, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, strateginį planavimą, valstybės tarnybą, administracinių nusižengimų bylų teiseną;
  4. išmanyti ir mokėti taikyti Europos Žmogaus Teisių Teismo, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir kitų Lietuvos Respublikos teismų praktiką visuomenės informavimo, asmens duomenų teisinės apsaugos srityse;
  5. būti susipažinusiam su teisės aktų rengimo, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;
  6. sugebėti analizuoti, vertinti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
  7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

Daugiau informacijos

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *