E. Žiobienė paskirta vaiko teisių apsaugos kontroliere dar vienai kadencijai

Seimas, atsižvelgdamas į Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen teikimą, po slapto balsavimo nusprendė skirti Editą Žiobienę vaiko teisių apsaugos kontroliere trečiai kadencijai.

Už šį sprendimą balsavo 70 Seimo narių, prieš – 29, susilaikė 12 parlamentarų.

Seimo vadovė anksčiau yra minėjusi, kad E. Žiobienė yra patyrusi teisininkė, kuri kontrolierės pareigas eina jau dvi kadencijas ir išmano šios srities problematiką.

Prisistatydama parlamentui E. Žiobienė pažymėjo esanti konstitucinės teisės specialistė. „Iš konstitucinės pusės visada žiūrėjau ir į žmogaus teises, o labiausiai į vaiko teises, nes vaiką pirmiausia vertinu kaip žmogų, turintį visas žmogaus teises ir kuriam reikia didelės apsaugos dėl savo amžiaus ir nebrandumo“, – tvirtino E. Žiobienė.

Dabartinė įstaigos vadovė atkreipė dėmesį, kad įstatymų lygmenyje žingsniai yra padaryti gana dideli. „Tačiau tik įstatymų priimti neužtenka, didžiausių problemų kyla juos įgyvendinant. Įgyvendinimo sritis yra labai sudėtinga ir tai nėra tik Lietuvos klausimas, tai yra ir kitų valstybių klausimas, įgyvendinant iškyla daug klausimų, susijusių su ištekliais“, – laukiamus iššūkius vardijo kandidatė.

Kaip aktualiausias vaiko teisių apsaugos sistemoje kylančias problemas E. Žiobienė yra įvardijusi vaikų psichiatrinės psichologinės ekspertizės baudžiamosiose bylose, psichologų veiklos, vaiko teisių apsaugos sistemos funkcionavimo efektyvumą, paslaugų šeimai ir vaikui prieinamumą, taip pat individualizavimo, vaiko globos šeimoje ir įvaikinimo klausimus.

E. Žiobienė vaiko teisių apsaugos kontrolierės pareigas eina nuo 2010 m. Ji yra įgijusi sociologijos bakalauro, teisės bakalauro ir magistro, socialinių mokslų (teisės) krypties daktaro kvalifikacinius laipsnius.

E. Žiobienė anksčiau yra ėjusi Lietuvos žmogaus teisių centro direktoriaus pareigas, dirbusi Mykolo Romerio universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Kauno technologijos universitete, Kauno apskrities viršininko administracijoje.

2016–2017 m. E. Žiobienė vadovavo Europos vaiko teisių ombudsmenų (kontrolierių) organizacijai, taip pat yra Europos Tarybos Tautinių mažumų apsaugos konvencijos patariamojo komiteto narė bei nuo 2018 m. iki 2020 m. buvo pirmoji pirmininko pavaduotoja.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierius atlieka: vaiko teisių apsaugos padėties Lietuvoje stebėseną, teisės aktų, susijusių su vaikais, analizę ir taikymo praktikos vertinimą, individualius tyrimus dėl vaiko teisių ir jo teisėtų interesų pažeidimų; reikalauja aktyvesnio ir efektyvesnio, o ne formalaus požiūrio į darbą bei pareigas vaikų atžvilgiu; teikia rekomendacijas bei pastabas dėl nepakankamo dėmesio vaiko teisių ir jo teisėtų interesų užtikrinimui, apsaugai ir gynimui; inicijuoja diskusijas įvairiais vaikus liečiančiais klausimais, siekia suteikti svarbesnę vietą politikoje klausimams, susijusiems su vaikais.

Seimo kanceliarijos informacija ir nuotrauka

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *