EŽTT priėmė sprendimą byloje Rinau prieš Lietuvą

Europos Žmogaus Teisių Teismas nusprendė, kad Lietuva pažeidė tėvo ir dukters Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijoje garantuojamas teises, delsdama grąžinti vaiką į Vokietiją.

2020 m. sausio 14 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) paskelbė sprendimą byloje Rinau prieš Lietuvą, kuriuo konstatavo, jog Lietuva pažeidė teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą.

Pirmasis pareiškėjas Michael Rinau savo ir antrosios pareiškėjos, jo dukters – Luisos Rinau, vardu teigė, kad Lietuvos teismai, nagrinėdami bylą dėl antrosios pareiškėjos grąžinimo į Vokietiją netinkamai taikė Europos Sąjungos teisę bei Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų nuostatas, nesilaikė numatytų terminų ir neteisėtai vilkino procesą. M. Rinau teigimu, dėl to jis su dukra prarado daug laiko, ryšys tarp jų susilpnėjo. Be to, pirmojo pareiškėjo nuomone, bylą dėl jo dukters grąžinimo nagrinėję Lietuvos teismai patyrė politinį spaudimą, valdžios institucijos kišosi į procesą, suteikdamos išskirtinę paramą vaiko motinai, – taip buvo pažeista teisė į teisingą bylos nagrinėjimą.

Įvertinęs nacionalinių valdžios institucijų veiksmus iki Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. kovo 15 d. nutarties, kuria pagal pareiškėjo prašymą dėl vaiko grobimo buvo nuspręsta grąžinti pareiškėjo dukterį į Vokietiją, Teismas nustatė, kad sprendimo priėmimo procesas, nors ir viršijo šešių savaičių terminą pagal Hagos Konvenciją, buvo suderinamas su Konvencijos 8 straipsnyje keliamais reikalavimais.

Spręsdamas dėl įvykių byloje po minėtos Lietuvos apeliacinio teismo nutarties, EŽTT konstatavo, jog nepaisant sprendimo priėmimo proceso iki 2007 m. kovo 15 d. atitikties Konvencijos 8 straipsniui, paskesni Lietuvos valdžios institucijų veiksmai, įskaitant politikų kišimąsi į bylos nagrinėjimą bei tai, kaip byla vėliau buvo nagrinėjama nacionaliniuose teismuose bei vertinama kitų valdžios institucijų, neatitiko šioje Konvencijos nuostatoje Valstybei keliamų reikalavimų. Atsižvelgdamas į tai, Teismas nusprendė, kad buvo pažeistas Konvencijos 8 straipsnis abiejų pareiškėjų – tiek M. Rinau, tiek jo dukters – atžvilgiu.

Spręsdamas dėl žalos atlyginimo pagal Konvencijos 41 straipsnį, Teismas priteisė pareiškėjams 30 000 eurų neturtinei žalai bei 93 230 eurų sumą bylinėjimosi ir kitoms išlaidoms atlyginti.

Teismo sprendimas byloje Rinau prieš Lietuvą (anglų kalba)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Europos Žmogaus Teisių Teisme informacija

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *