Kontrolierė atkreipė dėmesį į lyčių lygybės politikos trūkumus

Moterų ir vyrų lygybės politiką būtina peržiūrėti, taisyti ir tobulinti – būtent tai paaiškėjo, lygių galimybių kontrolierei atlikus nepriklausomą vieno pagrindinių vyriausybinės lyčių lygybės politikos dokumentų apžvalgą.

2018 m. spalio mėn. kontrolierė Agneta Skardžiuvienė nusprendė atlikti Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams priemonių nepriklausomą apžvalgą. „Girdėdama ekspertų abejones, ar tikrai lyčių lygybė yra įgyvendinama veiksmingai ir efektyviai, bei pati įžvelgdama nepakankamai spartų lyčių lygybės progresą, nusprendžiau nešališkai ir nepriklausomai įvertinti moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo padėtį“, – tvirtina A. Skardžiuvienė.

Apžvalgoje visas dėmesys skirtas Programos veiksmų planui 2018–2021 metams, nes tai pagrindinis vyriausybinės lyčių lygybės politikos darbotvarkės dokumentas. Renkant apžvalgai reikalingą medžiagą, buvo sukaupta pakankamai detalios informacijos ir kritinių įžvalgų apie Veiksmų plano formavimą ir priėmimą, todėl apžvalgoje aptartos ir įvertintos ne tik Veiksmų plano priemonės, bet ir jo priėmimo procesai. Tyrimo metu buvo klausta ir nepriklausomų ekspertų nuomonės.

Išanalizavus Veiksmų plano priėmimo eigą, paaiškėjo, kad plano rengimas užtruko 11 mėnesių, jis buvo priimtas likus pusmečiui įgyvendinti visas 2018 metams skirtas priemones. Apžvalgoje pateiktos ir duomenų rinkimo metu kilusios abejonės dėl šio proceso skaidrumo bei faktinio Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos (Komisija) vaidmens jame, taip pat – NVO vaidmens Komisijos veiklose. Apžvalgoje pristatytos rekomendacijos: laikytis teisės aktuose numatyto reguliavimo, o jeigu jis nėra iki galo aiškus ir suprantamas – išgryninti visų veikiančiųjų šalių funkcijas ir atsakomybes, skelbti atvirus kvietimus teikti priemonių siūlymus ir užtikrinti skaidrų jų įgyvendinimą, apibrėžti NVO atstovų atrankos į Komisijos narius kriterijus ir procedūrą, ir panašiai.

Aptarus plane numatytas priemones, prieita prie išvadų, kad didelė dalis priemonių yra fragmentiškos ir formalios, jų įgyvendinimo mastai nėra ambicingi arba reikšmingi. Pastebėta, kad ministerijos, kaip atsakingieji Veiksmų plano vykdytojai, nėra kaip lygiaverčiai partneriai įsitraukusios į plano rengimo ir įgyvendinimo procesą.

„Rekomendacijose pažymėjome, jog priemones svarbu planuoti strategiškai, kad šios galėtų sistemiškai paveikti lyčių nelygybės padėtį skirtingose srityse. Reikėtų atsisakyti paviršutiniškų, formalių priemonių ir identifikuoti bei taikyti tik tas priemones, kurios gali priartinti prie strateginių sprendimų ir pokyčių“, – teigia A. Skardžiuvienė.

Atsižvelgiant į tai, kad ne visose Veiksmų plano viešosios politikos srityse buvo sprendžiamos esminės tos srities lyčių nelygybės problemos, rekomenduojama, kuriant Veiksmų plano priemones, kiekvienam rengėjui konsultuotis su tos srities lyčių lygybės ekspertais, kurie galėtų identifikuoti problemiškas sritis ir pasiūlyti tinkamas priemones. O tam, kad lyčių lygybės įgyvendinimas būtų sistemiškas ir koordinuotas, šią veiklą būtina kartu vykdyti visoms ministerijoms.

Nepriklausoma apžvalga išsiųsta visiems atsakingiems lyčių lygybės politikos formuotojams ir vykdytojams.

Visą apžvalgą galite rasti čia. Paruošta pagal Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos informaciją.

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *