Kontrolierė: Meilės Lukšienės premijos teikėjai diskriminuoja vyresnius mokytojus

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė nustatė, kad Meilės Lukšienės premijos teikimo tvarka pažeidžia vyresnių mokytojų teisę gauti šį apdovanojimą.

Kontrolierė kreipėsi į švietimo, mokslo ir sporto ministrą siūlydama keisti sąlygą, jog premija skiriama tik jaunesniems nei 35-erių metų amžiaus pedagogams.

Premija teikiama už demokratiškumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo, tautiškumo, humanizmo ir kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą bei sklaidą. Pagal Meilės Lukšienės premijos skyrimo nuostatus, laureatai įsipareigoja tęsti ir plėtoti švietimo reformos pradininkės Meilės Lukšienės „idėjas ir dalyvauti pažangiausių mokytojų sambūryje“.

Laureatų atrankos kriterijai apima visapusišką mokytojo veiklą – gerą pedagoginio darbo pradžią ir tolimesnius darbus, humanizmo principais grįstą elgseną, sėkmingus edukacinius projektus, lyderystę mokykloje, mieste, rajone ar kaime, kūrybingą veikla ugdymo procese ir kitus aspektus.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kanclerio Tomo Daukanto teigimu, ministerija šiuo apdovanojimu pabrėžia jaunųjų pedagogų lyderystės ir švietimo reformų tvarumo svarbą. Be to, anot jo, premija patvirtinta atsižvelgiant į pasaulinę tendenciją siekti švietimo sistemon pritraukti jaunimo.

Atlikusi tyrimą lygių galimybių kontrolierė konstatavo, kad kandidatų amžiaus ribojimas yra neteisėtas. Pagal Lygių galimybių įstatymą, diskriminacija dėl amžiaus gali būti pateisinama, kai apribojimai yra nustatyti įstatymu, juos pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

Premijos skyrimo nuostatai nėra paremti jokiu įstatymu. Be to, sąlyga, kad premija skiriama tik mokytojui iki 35-erių metų amžiaus, suponuoja, kad tik jauni pedagogai yra progresyvūs, tik jie gali skatinti demokratiškumą, pilietiškumą, skleisti humanistines idėjas tobulinant švietimo sistemą.

„Deja, bet vis dar gyvename visuomenėje, kurioje egzistuoja jaunumo kultas, o vyresnių asmenų potencialas suvokiamas labai siaurai. Joks žmogaus tapatybės požymis neturėtų būti vertinamas kaip labiau ar mažiau palankus apdovanojant jį / ją nacionaliniu mastu. Vertinkime žmones už jų darbus, patirtį ir idėjas, o ne pagal gimimo datą“

A. Skardžiuvienė.

Pagal Lygių galimybių įstatymą, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų teisės aktuose turi būti įtvirtintos lygios teisės ir galimybės nepaisant asmenų lyties, amžiaus ir kitų asmens tapatybės bruožų.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos informacija

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *