LGKT 2021 metams išskyrė 5 veiklos prioritetus

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT) paviešino naują 2021–2023 metų strateginį veiklos planą.

Naujame veiklos plane 2021 metams, LGKT išskyrė šiuos prioritetus:

  • Tarnybos siekis Jungtinių Tautų (JT) lygmeniu akredituotis nacionaline žmogaus teisių institucija;
  • darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo visuomenėje skatinimas;
  • sąmoningumo apie smurtą lyties pagrindu artimoje aplinkoje didinimas ir bendruomenės atsako stiprinimas Lietuvos regionuose;
  • viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų kompetencijos įgyvendinti lygias galimybes didinimas;
  • švietėjiškos veiklos apie neapykantos kalbos atpažinimą visuomenėje vykdymas.

Lietuvoje Tarnyba vykdo JT neįgaliųjų teisių konvencijos bei JT konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims įgyvendinimo stebėseną. LGKT siekia JT lygmeniu akredituotis kaip nacionalinė žmogaus teisių institucija. Toks statusas leistų LGKT oficialiai kreiptis į JT komitetus, jiems teikti ataskaitas ir rekomendacijas, didesniu mastu vykdyti prevencinę bei švietėjišką veiklą įvairias žmogaus teisių klausimais.

LGKT toliau ketina šviesti visuomenę sąmoningumo didinimo iniciatyvomis. Kovą planuojama nacionalinė kampanija, skirta atkreipti visuomenės dėmesį į neapykantos kalbos pavojingumą ir žalą. Kartu su Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba kalbėsime apie diskriminacinių nuostatų įtaką nusikalstamoms neapykantos apraiškoms, bus pristatytas tyrimas bei informacinė interneto svetainė, dėmesio šiai temai netrūks ir gruodžio 10 d. vyksiančiame ketvirtajame Nacionaliniame žmogaus teisių forume.

Toliau ketinama kalbėti apie efektyvaus asmeninio ir profesinio gyvenimo derinimo svarbą: plėtoti svetainę „Daugiaubalanso.lt“, konsultuoti organizacijas. Planuojama ir informacinė kampanija – šį kartą viešumon bus keliami iššūkiai, su kuriais susiduria mamomis tapusios moterys.

Jau kurį laiką LGKT bendradarbiauja su Lietuvos regionais vyrų smurto prieš moteris prevencijos klausimais. 2021 metais Alytuje, Jonavoje ir Ukmergėje bus pristatyta informacinė kampanija – su vietos gyventojais bus kalbama apie smurto dėl lyties reiškinį, jo priežastis ir pasekmes.

Dar 2017 metais įsigaliojo diskriminacijos prevencijai itin svarbios Darbo kodekso pataisos. Nuo tada šiame įstatyme įtvirtinta nuostata, kad darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt, privalo priimti ir paskelbti lygių galimybių politiką. Tad LGKT tęs darbdavių ir darbuotojų mokymus bei konsultavimą siekdami, jog ši politika būtų kuriama ir kuo plačiau aktyviai įgyvendinama viešajame ir privačiame sektoriuose.

Tarnybos kompetencija

Lygių galimybių kontrolierius, kaip nepriklausomas valstybės pareigūnas, pagal savo kompetenciją:

  • tiria skundus dėl galimos diskriminacijos, atlieka tyrimus savo iniciatyva;
  • atlieka nepriklausomus tyrimus, susijusius su diskriminacijos atvejais, ir nepriklausomas apžvalgas, teikia išvadas ir rekomendacijas bet kokiais su diskriminacija susijusiais klausimais;
  • vykdo prevencinę ir švietėjišką veiklą, lygių galimybių užtikrinimo sklaidą;
  • kontroliuoja Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų, susijusių su lygių galimybių užtikrinimu, įgyvendinimą;
  • keičiasi turima informacija su kitomis Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis.

Parengta pagal LGKT informaciją

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *