LGKT parengė ataskaitą Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetui

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pateikė dar vieną žmogaus teisių padėties ataskaitą Jungtinėms Tautoms. Kovo pradžioje išsiuntusi papildomos informacijos ataskaitą JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetui, Tarnyba tokį pranešimą parengė ir kitam – JT Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetui. Kontrolierės Agnetos Skardžiuvienės teigimu, taip Tarnyba įsitvirtina kaip nepriklausoma žmogaus teisių stebėseną Lietuvoje atliekanti institucija.

Tarnyba išryškino pamirštas problemas

Pastarajame dokumente išryškinti trys aspektai, kurių pasigesta Vyriausybės teiktoje valstybės ataskaitoje. Pirma, atkreiptas dėmesys į pernelyg siaurą Lygių galimybių įstatyme įtvirtintą „šeimos nario“ sąvoką, apimančią ES ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius, kurie yra sutuoktiniai, tiesioginiai palikuonys arba giminaičiai. Tokiu būdu asmenys, gyvenantys (registruotoje) partnerystėje, lieka neapsaugoti nuo diskriminacijos pilietybės pagrindu.

Antra, dokumente buvo priminta ankstesnė komiteto rekomendacija skirti Tarnybai pakankamą finansavimą, suteikiant sąlygas įgyvendinti išplėstą Tarnybos mandatą. Nors 2017 m. Tarnybai priskirta nauja funkcija vykdyti prevencinę ir švietėjišką veiklą bei lygių galimybių užtikrinimo sklaidą, šioms funkcijoms pastaraisiais metais lėšų iš valstybės biudžeto skiriama nebuvo. Reaguodama į finansavimo stygių, Tarnyba savo švietėjiškas veiklas finansuoja projektinėmis lėšomis.

Trečia, nors 2018 m. lygių galimybių kontrolierė sulaukė tik 20 skundų (9 proc. nuo visų gautų skundų) dėl diskriminacijos rasės, etninės priklausomybės, kalbos, tautybės, pilietybės ar kilmės pagrindais, sociologinės apklausos atskleidžia, kad diskriminacinis požiūris, nukreiptas į kitos tautybės, pilietybės ar rasės asmenis, vis dar egzistuoja. Todėl mažas skundų skaičius gali reikšti, kad didžioji dalis diskriminacijos atvejų lieka neužfiksuoti.

Išdėsčiusi šiuos tris aspektus, Tarnyba pateikė rekomendacijas valstybei (žr. žemiau). Į vieną iš jų – dėl pakankamo finansavimo skyrimo Tarnybai – komitetas atsižvelgė iš esmės ir todėl įtraukė į savo rekomendacijas Lietuvai.

Susidūrė su iššūkiais

Nors kontrolieriaus institucija gali teikti tokio pobūdžio ataskaitas JT komitetams, tačiau tą darydama Tarnyba susiduria su iššūkiais ir ribojimais, kadangi neturi JT lygmeniu suteikto nacionalinės žmogaus teisių institucijos statuso.

„Neturėdami šio statuso, negalime pristatyti savo pozicijos komitetų posėdžių metu, svarstant Vyriausybės pateiktas periodines ataskaitas, ir dalyvauti kaip visavertė proceso šalis. Todėl esame pasirengę pradėti nacionalinės žmogaus teisių institucijos akreditacijos procesą Jungtinių Tautų lygmeniu, kad ateityje mūsų dalyvavimas teikiant ataskaitas ir informaciją šiai organizacijai būtų sklandesnis ir visavertiškas,“ – teigia lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos informacija

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.