Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba skelbia 2019 m. ataskaitą

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė Seimui pateikė ataskaitą už 2019 metais nuveiktus darbus. Pernai ji ir jos komanda beveik dvigubai padidino gyventojų pasitikėjimą Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (Tarnyba) bei suteikė kaip niekad daug teisinių konsultacijų. Tikėtina, kad šį rezultatą lėmė ypač didelis Tarnybos dėmesys švietėjiškai bei prevencinei veiklai.

A. Skardžiuvienė džiaugiasi veiklos rezultatais, tačiau atkreipia dėmesį, kad didžiausią iššūkį kelia nepakankamas finansavimas. „Švietimo ir diskriminacijos prevencijos veikloms užtikrinti iš valstybės biudžeto nėra skiriama tikslinių lėšų. Todėl veiklos sritis dažniausiai lemia tarptautinių ir nacionalinių fondų finansinė parama projektų įgyvendinimui“, – sako ji.

Mažiau skundų, daugiau konsultacijų

Jau kelerius metus po truputį mažėja Tarnybos gaunamų skundų skaičius, tačiau didėja žmonių, norinčių pasikonsultuoti, dalis. 2019 metais, lyginant su 2018-aisiais, gyventojų paklausimų išaugo penktadaliu. Tarnybos darbuotojai atsakė į 551 paklausimą, asmenis ir organizacijas konsultavo įvairiais lygių galimybių ir galimos diskriminacijos klausimais.

Pernai Tarnyba iš viso sulaukė 929 kreipimųsi: be 551 paklausimo, gauta 215 skundų ir 163 pasiteiravimų per socialinį tinklą „Facebook“. Telefonu ir gyvai teisininkai konsultavo 840 asmenų – beveik trimis šimtais daugiau nei 2018-aisiais.

Dažniausiai gyventojai kreipėsi dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu (trečdalis visų kreipimųsi), antroje vietoje pagal dažnumą – negalios pagrindu (13 proc.), trečioje – amžiaus pagrindu (9 proc.). Į kontrolierę dažniausiai kreiptasi dėl galimos diskriminacijos darbo santykių, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklos bei vartotojų teisių apsaugos srityse. Būtent pastarojoje kontrolierė nustatė daugiausiai pažeidimų.

2019 metai buvo svarbūs žmonių su negalia teisių užtikrinimo srityje. Prie Tarnybos įsteigta nepriklausoma Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija. Taip Lietuvoje įgyvendinta Jungtinių Tautų (JT) neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacija sukurti nepriklausomą instituciją, stebinčią, kaip šalis įgyvendina JT neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas.

Gyventojai pastebėjo įdirbį

Kasmetinės visuomenės apklausos duomenimis, per 2019 metus stipriai išaugo Lietuvos gyventojų pasitikėjimas Tarnyba. 45 proc. apklaustųjų teigė, kad pasitiki šia institucija (2018 metais pasitikinčiųjų dalis buvo vos daugiau nei 24 proc.).

Tarnybos darbuotojai daug dėmesio skyrė ne tik individualiems gyventojų kreipimamsis, bet ir darbui su įvairiomis organizacijomis, institucijomis bei plačiąja visuomene. Tarnybos užsakymu sukurti du mokomieji vaizdo klipai. Viename jų pasakojama, kaip savivaldos lygmeniu praktiškai įgyvendinti lyčių lygybę, kitame pateikiama informacija apie sisteminio smurto prieš moteris reiškinį. Kartu su partneriais sukurtas pirmasis Lietuvoje nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių moterų savitarpio pagalbos forumas Moterysmoterims.lt. Per dvejus metus nuoseklaus darbo pavyko sušvelninti visuomenės priešišką požiūrį į smurtą patyrusias moteris. Reprezentatyvus visuomenės nuomonės apklausos tyrimas atskleidė, kad padidėjo ir smurto atpažįstamumas.

2019-ieji išsiskyrė ir kaip darbo su verslu metai. Tarnyba inicijavo sąmoningumo didinimo kampaniją „Nauji standartai“. Jos metu pristatyta Lygių galimybių integravimo žingsnių programa bei institucijų ir organizacijų lygių galimybių politikos įsivertinimo iniciatyva „Lygių galimybių sparnai“, leidžianti įvertinti savo pasiekimus lygių galimybių srityje. Tarp įsivertinusių ir aukščiausius įvertinimus gavusių organizacijų paminėtinos Lietuvos automobilių kelių direkcija, AB „Telia Lietuva“, Vilniaus universitetas, „Danske Bank“, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, „Swedbank“, UAB „Rimi Lietuva“, SĮ „Susisiekimo paslaugos“.

Visas ataskaitos tekstas

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos informacija

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *