Seimo kontrolierius: Dinaminės priežiūros turinys pareigūnams nėra aiškus

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas atkreipė Kalėjimų departamento dėmesį, kad suimtiesiems bei nuteistiesiems taikomos dinaminės priežiūros turinys pareigūnams nėra iki galo aiškus ir suprantamas, todėl praktikoje neretai kyla žmogaus teises ir laisves varžančios situacijos. Pristatydamas detalesnes tyrimo išvadas, Seimo kontrolierius taip pat pastebėjo, kad dėl reglamentavimo nepakankamumo dinaminėje priežiūroje esančių asmenų galimybės yra nepagrįstai varžomos, todėl tokie asmenys atsiduria prastesnėje padėtyje nei kiti nuteistieji ar suimtieji.

Susirūpinti esama situacija Seimo kontrolierių paakino gautas kreipimasis, kuriame Marijampolės pataisos namuose bausmę dinaminės priežiūros režimu atliekantysis asmuo nuogąstavo dėl savo teisių ir laisvių užtikrinimo, kurios, lyginant su kitų nuteistųjų galimybėmis, yra ribojamos. Prieš imdamasis tyrimo, Seimo kontrolierius pateikė orientacinę nuomonę, kad vien ta aplinkybė, jog vieniems laisvės atėmimo vietoje laikomiems asmenims yra taikoma dinaminė priežiūra, o kitiems ne, nekeičia fakto, kad jie yra tapačioje teisinėje padėtyje, todėl teisės aktai jiems įtvirtina lygias teises.

Seimo kontrolieriui buvo suteikta informacija, kad Marijampolės pataisos namuose pagrindinė dinaminės priežiūros pareigūnų funkcija yra išleidžiamų iš kamerų suimtųjų bei nuteistųjų palyda iš vienos laisvės atėmimo vietos teritorijos į kitą, nors tyrimo metu paaiškėjo, kad vėliau jų pareigybės buvo praplėstos socialinio darbuotojo funkcijomis. Pareigūnai Seimo kontrolieriui abstrakčiai nurodė, kad visų asmenų priežiūra yra vykdoma atsižvelgiant į kiekvieno iš jų neigiamos įtakos kitiems nuteistiesiems riziką, sveikatos būklę, amžių, gebėjimus užsiimti darbine veikla, kitas asmenines savybes, pataisos įstaigos psichologinės tarnybos rekomendacijas ir laikantis nustatytų nuteistųjų izoliuoto laikymo reikalavimų.

Vis dėlto tyrimo metu paaiškėjo, kad Marijampolės pataisos namų pareigūnams yra sudėtinga suprasti, kas yra dinaminė priežiūra, ką ji apima ir kaip šis procesas turi būti vykdomas pataisos įstaigoje, o teisinio reglamentavimo ar bausmių vykdymą prižiūrinčios ir kontroliuojančios institucijos išaiškinimų, kurie padėtų spręsti kylančius praktinius klausimus, nebuvimas apsunkina dinaminės priežiūros įgyvendinimą. Atsižvelgiant į tai, Seimo kontrolieriui kilo abejonė, ar sprendimai konkretiems asmenims taikyti dinaminę priežiūrą priimami nepažeidžiant konstitucinio lygiateisiškumo principo.

„Asmenys, kuriems taikoma dinaminė priežiūra, yra labiau kontroliuojami nei asmenys, kuriems ji netaikoma. Tai reiškia, kad asmenys, kuriems taikoma dinaminė priežiūra, laisvės atėmimo vietos teritorijoje gali judėti tik lydimi pareigūnų, kurių, pasak Kalėjimų departamento, trūksta. Tai leidžia daryti prielaidą, kad pirmiau nurodytų asmenų sustiprinta kontrolė ir ją vykdančių pareigūnų trūkumas neretai lemia tai, kad jų judėjimas teritorijoje yra ribojamas, nors toks ribojimas neturi jokio teisinio pagrindo“

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas

Atlikus tyrimą taip pat buvo konstatuota, kad dinaminės priežiūros modelis turėtų būti taikomas visiems įkalinimo įstaigose laikomiems asmenims, o sprendžiant, jog pereinamasis laikotarpis dar nėra pasibaigęs, asmenų atranka turėtų būti atliekama pagal moksliniais tyrimais pagrįstus ir visiems vienodai taikomus kriterijus, nes priešingu atveju yra sukuriamos sąlygos pažeisti konstitucinį lygiateisiškumo principą.

Seimo kontrolierius Kalėjimų departamento direktoriui rekomendavo reglamentuoti, kaip laisvės atėmimo vietose turi būti vykdoma dinaminė priežiūra, imtis priemonių nustatytą teisinį reglamentavimą suderinti su kitais vidaus teisės aktais, susijusiais su dinamine priežiūra, atkreipiant dėmesį į sąvokų suvienodinimą, o Marijampolės pataisos namų direktoriui – imtis priemonių, kad asmenys, kuriems bus taikoma dinaminė priežiūra, būtų atrenkami laikantis konstitucinio lygiateisiškumo principo.

Seimo kontrolierių įstaigos informacija

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *