Seimo kontrolierius: globos įstaigų gyventojų teisės turi būti užtikrintos

Seimo kontrolierius kreipėsi į visas Lietuvos savivaldybes bei jų teritorijose veikiančias globos įstaigas dėl pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms užtikrinimo globos įstaigose COVID-19 protrūkio laikotarpiu. Kreipimusi Seimo kontrolierius siekė priminti, kad tarptautiniai žmogaus teisių standartai net ir ekstremalios situacijos metu kiekvienam asmeniui garantuoja teisę į aukščiausią pasiekiamą sveikatos priežiūros lygį.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei Lietuvos savivaldybėms skirtame kreipimesi buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad didesnę riziką virusas kelia visuomenės grupėms, gyvenančioms arti viena kitos, taip pat vyresnio amžiaus asmenims, todėl ši rizika ypač didelė globos įstaigų gyventojams ir darbuotojams, kur virusas gali plisti itin greitai. Seimo kontrolierius pažymėjo, kad dėl šiose įstaigose gyvenančių asmenų pažeidžiamumo globos įstaigų darbuotojų informuotumas apie specialias atsargumo priemones, siekiant apsaugoti save ir gyventojus, yra ypatingai aktualus bei reikalingas šios pandemijos laikotarpiu.

Seimo kontrolierius ragina užtikrinti užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemones reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, pagal kuriuos būtina atnaujinti ekstremalių situacijų planus, nuolat informuoti darbuotojus apie kintančią situaciją, primenant, kokių veiksmų jie turėtų imtis siekiant užkardyti viruso plitimą. Taip pat ypatingai svarbus bendrų higienos reikalavimų laikymasis, siekiant, kad gyventojų kambariai nebūtų perpildyti, būtų numatytos ir parengtos izoliavimo patalpos, gyventojai ir darbuotojai būtų aprūpinami reikiamomis higienos ir apsaugos priemonėmis.

Seimo kontrolierius pastebi, kad taip pat vertėtų vadovautis ir įvairių pasaulio bei regioninių organizacijų paskelbtomis vertingomis gairėmis dėl prevencinių priemonių ir žmogaus teisių apsaugos COVID-19 pandemijos laikotarpiu. Gairėse yra atkreipiamas dėmesys, kad valdžios institucijos turi sukurti naujausią koordinavimo sistemą, kuri apjungtų sveikatos ir teisingumo sektorius, laisvės apribojimo įstaigų personalo informuotumą ir garantuotų, kad įstaigose būtų užtikrinamos visos žmogaus teisės.

Užtikrinant viruso profilaktikos ir kontrolės priemones, socialinės globos įstaigose turi būti gerbiamas gyventojų orumas, užtikrinamos jų teisės, o apribojimai turi būti taikomi laikantis teisėtumo, protingumo ir proporcingumo principo bei jų būtų taikoma tik tiek, kiek būtina. Taip pat turėtų būti sudarytos sąlygos gyventojams palaikyti ryšius su šeima ir artimaisiais telefonu ir kitomis telekomunikacijų priemonėmis, būtų sudarytos galimybės gauti siuntinius iš artimųjų, o prireikus būtų teikiama atitinkama pagalba.

Seimo kontrolierius taip pat pastebi, kad socialinės globos įstaigose turėtų būti išspręstas gyventojų pensijų gavimo klausimas (pavyzdžiui, laikinai saugant gyventojų pensiją grynaisiais pinigais įstaigos seife), taip pat būtų ieškoma būdų periodiškai globotiniams užtikrinti apsipirkimo galimybę. Įstaigoje, turint uždarą kiemą, turėtų būti leidžiama gyventojams, atsižvelgiant į jų savarankiškumą, tam tikrą laiką pabūti gryname ore. Seimo kontrolierius taip pat pastebi, kad užimtumas turėtų būti organizuojamas individualiai arba tik mažoms grupėms; šiuo laikotarpiu gyventojams turėtų būti teikiama papildoma psichologinė pagalba.

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, ar baudimą fakultatyvų protokolą. Seimo kontrolierių įstaiga taip pat yra Jungtinėse Tautose A lygiu akredituota nacionalinė žmogaus teisių institucija.

Seimo kontrolierių įstaigos informacija

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *