Užsienio reikalų ministras pabrėžė ombudsmenų vaidmenį puoselėjant demokratiją

Viešėdamas Ukrainoje Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pabrėžė ypatingą ombudsmenų vaidmenį puoselėjant demokratines vertybes ir palaikant teisės viršenybės principą šalyje.

Tokias mintis ministras išsakė tardamas sveikinimo žodį ES dvynių projekto „Ukrainos Parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių kontrolieriaus institucijos gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį“ baigiamojoje konferencijoje, kurį įgyvendina Seimo kontrolierių įstaigos vadovo prof. dr. Augustino Normanto vadovaujamas Lietuvos bei Austrijos konsorciumas.

Pritardamas užsienio reikalų ministrui projekto lyderis A. Normantas atkreipė dėmesį, kad ombudsmeno vaidmuo įgauna kitokią reikšmę šalyse, kur vyksta karinis konfliktas ir dėl kurio atsiranda reali grėsmė žmogaus teisėms.

„Ombudsmenas yra tarpininkas tarp valdžios ir žmonių, siekiant stiprinti žmogaus teisių apsaugą. Įgyta patirtis su Ukrainos ombudsmene lankantis Rytų Ukrainoje dar kartą suteikė man galimybę suprasti išskirtinį ombudsmeno vaidmenį tokiose situacijose“, – akcentavo jis.

Savo kalboje A. Normantas atkreipė dėmesį į tai, kad skatinant Ukrainos, kaip demokratinės valstybės, vystymąsi labai svarbu sustiprinti atsakingo valdymo principo taikymą, kad žmogaus teisių apsauga Ukrainoje taptų kasdieniu valstybės institucijų rūpesčiu.

Baigiamojoje konferencijoje projekto lyderis džiaugėsi, kad nuo pat pradžių ekspertai projekte stengėsi dalytis gerąja patirtimi: „Džiaugiuosi, kad projekte ypatingas dėmesys buvo skiriamas praktinėms veikloms, tokioms kaip mokymai, pažintinai vizitai į Lietuvos, Austrijos, Kroatijos žmogaus teisių institucijas bei įvairios diskusijos“.

Baigdamas konferenciją Seimo kontrolierius pastebėjo, kad šis projektas buvo ne tik galimybė dirbti su geriausiais Lietuvos ir Austrijos ekspertais, siekiant dalytis geriausios praktikos pavyzdžiais ir kitų Europos šalių patirtimi žmogaus teisių plėtros srityje, bet ir iššūkis – tinkamai įvykdyti užsibrėžtus tikslus.

Vadovaujami Seimo kontrolieriaus A. Normanto projekte dirbo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos, Lietuvos teisės instituto, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos bei Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokslininkai ir praktikai. Austriją projekte atstovavo Liudviko Bolcmano žmogaus teisių institutas.

Seimo kontrolierių įstaigos informacija.

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *