Vyriausybės atstovas EŽTT skelbia savo 2019 m. ataskaitą

Kitą savaitę Vyriausybės pasitarime planuojama svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Europos Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT) 2019 m. veiklos ataskaitą.

Statistika bylose prieš Lietuvą

Ataskaitoje skelbiama, kad 2019 m. EŽTT perduota 30 naujų bylų prie Lietuvą. Taip pat Vyriausybei perduotos 3 naujos Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto bylos. 2019 m. toliau buvo tęsiamas darbas su 28 EŽTT bylomis ir 9 JT Žmogaus teisių komiteto bylomis.

Bendras EŽTT pateikiamų peticijų prieš Lietuvą skaičius išlieka panašus: 2019 m. prieš Lietuvą pateiktos 448 peticijos (2018 m. – 475, 2017 m. 444), didžioji šių peticijų dalis (apie 90 proc.) atmetamos jų neperdavus Vyriausybei.

Siekdamas sumažinti darbo krūvį ir pagreitinti bylų nagrinėjimą, pastaraisiais metais EŽTT ėmė taikyti įvairias bylų komunikavimą ir narnėjimą paprastinančias ir spartinančias procedūras, dėl kurių išaugo bylų komunikavimo bei priimamų sprendimų apimtys. Pvz., well established case-law procedūra, kuri taikoma pasikartojančiose byloje, taip pat immediate and simplified communications procedūra, kuriose Vyriausybė pati įpareigojama parengti bylos faktų santrauką.

Daugiausia bylų EŽTT perduota dėl Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 3 straipsnio (kankinimo uždraudimas), 6 straipsnio (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) ir 5 straipsnį (teisė į laisvę ir saugumą).

2019 m. 13 peticijų nagrinėjimas baigtas EŽTT sprendimais, kuriais pripažinta, kad Lietuva pažeidė pareiškėjų teises ir laisves (6 – nepažeidė). 5 peticijų nagrinėjimas užbaigtas sudarius taikius susitarimus.

Sprendimų vykdymas

2019 m. buvo koordinuojamas 55 EŽTT sprendimų vykdymas iš viso 89 bylose. Trijose iš jų Europos Tarybos Ministrų Komitetas taiko sustiprintą priežiūrą, kuri 2019 m. buvo itin intensyvi.

Per 2019 m. pagal 20 EŽTT sprendimų išmokėta 223 053 eurai.

Lietuvai sustiprinta priežiūra taikoma bylose L. prieš Lietuvą, Paksas prieš Lietuvą bei Abu Zubaydah prieš Lietuvą.

L. prieš Lietuvą

Šioje byloje EŽTT pripažino, kad buvo pažeistas Konvencijos 8 straipsnis, garantuojantis teisę į privatų gyvenimą dėl Lietuvos teisės aktuose egzistuojančios teisės spragos (neįgyvendinta Civilinio kodekso nuostata, numatanti asmens teisę pasikeisti lytį). Tai yra ilgiausiai užtrukęs vykdymo procesas bylose prieš Lietuvą – 2007 m. priimtas EŽTT sprendimas iki šiol neįvykdytas – t.y. nepriimtas lyties keitimo sąlygas ir tvarką nustatantis specialusis įstatymas.

Paksas prieš Lietuvą

Byloje EŽTT pripažino, kad Lietuva pažeidė Konvencijos pirmojo protokolo 3 straipsnį, kuris garantuoja teisę į laisvus rinkimus dėl pareiškėjų „pasyviosios“ rinkimų teisės apribojimo, – būti renkamam Seimo nariu, – nuolatinio ir negrįžtamo pobūdžio.

Abu Zubaydah prieš Lietuvą

Šiame sprendime EŽTT nurodė, kad Lietuva pažeidė keturių Konvencijos straipsnių – 3 (kankinimo uždraudimas), 5 (teisė į laisvę ir saugumą), 8 (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą), 13 (teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę) – reikalavimus dėl Lietuvos bendradarbiavimo JAV Centrinės žvalgybos agentūros vykdytoje slaptoje „aukštos vertės sulaikytojų“ programoje, kurios metu pareiškėjas buvo neteisėtai kalinamas ir patyrė kankinimus ir neteisėtą privataus bei šeimos gyvenimo apribojimą.

Visas Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Europos Žmogaus Teisių Teisme ataskaitos tekstas

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *