ES papildė sankcionuojamų asmenų sąrašą dėl žmogaus teisių pažeidimų

Pagal Europos Sąjungos (ES) visuotinį sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimą ES Taryba nustatė ribojamąsias priemones 18 asmenų ir penkiems subjektams, atsakingiems už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Afganistane, Pietų Sudane, Centrinės Afrikos Respublikoje, Ukrainoje ir Rusijoje.

Aibė žmogaus teisių pažeidimų

Šeši asmenys į sąrašą buvo įtraukti dėl įvairių formų seksualinio smurto ir smurto dėl lyties. Tarp jų – laikinai einantys pareigas Talibano švietimo ir teisingumo ministrai ir laikinai einantis pareigas Afganistano Aukščiausiojo Teismo Talibano vyriausias teisėjas – dėl jų vaidmens atimant iš Afganistano mergaičių ir moterų teisę į švietimą, teisę kreiptis į teismą ir neleidžiant taikyti vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo. Šios priemonės taip pat taikomos Pietų Sudano ginkluotųjų pajėgų vyresniajam karininkui, Centrinės Afrikos Respublikos atgimimo liaudies fronto vadovui ir Rusijos ginkluotųjų pajėgų 30-osios motorizuotųjų šaulių brigados vadui dėl jų vykdytų plataus masto išpuolių prieš civilius gyventojus šalyse, kuriose jie vykdė veiksmus, sistemiškai apėmusių seksualinį smurtą ir smurtą dėl lyties, naudojamą, be kita ko, kaip gyventojų terorizavimo priemonę.

Be to, ES nustatė ribojamąsias priemones dvylikai kitų asmenų ir penkiems subjektams, atsakingiems už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Rusijoje. Šios priemonės taikomos tiems, kurie piktnaudžiavo veido atpažinimo technologijomis masiniams savavališkiems sulaikymams Rusijoje vykdyti ir politiškai motyvuotais sprendimais, nukreiptais prieš opozicijos politikus, demokratijos aktyvistus ir atvirus Kremliaus kritikus Aleksejų Navalną ir Vladimirą Kara-Murzą.

Į šiuos sąrašus įtraukti įvairūs subjektai, susiję su Maskvos miestu, miesto savivaldybės valdybos ministrė ir mero pavaduotoja, trys bendrovės, gaminančios veido atpažinimo technologijas arba rengiančios konkursus dėl jų tiekimo. Į sąrašus taip pat įtraukti asmenys, atsakingi už pataisos kolonijos, kurioje Aleksejus Navalny buvo laikomas nuo 2022 m. kovo mėn., kai buvo priimtas politiškai motyvuotas nuosprendis jį įkalinti, veiklą ir Rusijos Federacijos federalinės saugumo tarnybos (FSB) agentas, asmeniškai dalyvavęs pasikėsinime nužudyti Vladimirą Kara-Murzą naudojant neurotoksiną.

Sąrašas plečiasi

Apskritai paėmus, ES ribojamosios priemonės pagal Visuotinį sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimą šiuo metu taikomos iš viso 61 asmeniui ir 20 subjektų. Įšaldomas į sąrašą įtrauktų asmenų turtas, o ES piliečiams ir bendrovėms draudžiama sudaryti tiems asmenims galimybę naudotis lėšomis. Fiziniams asmenims dar taikomas ir draudimas keliauti, o tai reiškia, kad jie negali atvykti į ES teritoriją arba vykti per ją tranzitu.

2022 m. lapkričio 14 d. išvadose Taryba pareiškė susirūpinimą dėl to, kad ginkluoti konfliktai ir toliau daro neproporcingą poveikį moterims ir mergaitėms visame pasaulyje, taip pat dėl seksualinio smurto ir smurto dėl lyties, įskaitant su konfliktais susijusį seksualinį smurtą realiame gyvenime ir internete, paplitimo. Taryba įsipareigojo dėti daugiau pastangų kovojant su tokiu smurtu, kad būtų užtikrinta visapusiška atsakomybė ir kovojama su nebaudžiamumu.

ES smerkia toliau blogėjančią žmogaus teisių padėtį Rusijoje. Rusijos nepateisinamas ir neišprovokuotas agresijos karas prieš Ukrainą sustiprino vidaus represijas Rusijoje: buvo drastiškai apribotos nuomonės ir saviraiškos laisvė bei žiniasklaidos laisvė ir įvesta karo cenzūra. ES toliau griežtai smerkia smarkų ribojamųjų teisės aktų išplėtimą ir sistemingas represijas prieš pilietinę visuomenę ir žmogaus teisių gynėjus, taip pat nemažinamą susidorojimą su nepriklausoma žiniasklaida, pavieniais žurnalistais, politinės opozicijos nariais ir kitais kritiškais balsais.

2020 m. gruodžio 7 d. Taryba nustatė Visuotinį sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimą, kuris taikomas už tokius veiksmus kaip genocidas, nusikaltimai žmoniškumui ir kiti sunkūs žmogaus teisių pažeidimai (pvz., kankinimai, vergovė, neteisminės egzekucijos, savavališki suėmimai ar sulaikymai). ES visuotiniu sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimu pabrėžiamas ES ryžtas stiprinti savo vaidmenį kovojant su šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais visame pasaulyje. Vienas iš Sąjungos strateginių tikslų yra užtikrinti, kad visi veiksmingai naudotųsi žmogaus teisėmis. Pagarba žmogaus orumui, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms yra Sąjungos ir jos bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) pagrindinės vertybės.

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *