Mianmaras / Birma: ES nustatė septintąjį sankcijų paketą

Europos Sąjungos (ES) Taryba, reaguodama į tebesitęsiantį smurto eskalavimą, šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir grėsmes taikai, saugumui ir stabilumui Mianmare / Birmoje, nustatė septintą ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Mianmare/Birmoje paketą. Jos taikomos šešiems asmenims ir vienam subjektui.

Į sąrašą įtraukti trys Mianmaro Sąjungos ministrai – imigracijos ir gyventojų reikalų, darbo bei sveikatos ir sporto, du Valstybės administracijos tarybos (SAC) nariai, generalinis intendantas, taip pat įmonė „No. 2 Mining Enterprise“ (ME 2) – valstybės valdoma įmonė, kurią kontroliuoja Mianmaro ginkluotosios pajėgos („Tatmadaw“) ir iš kurios jos gauna pajamų.

ES ribojamosios priemonės dabar taikomos iš viso 99 asmenims ir 19 subjektų. Į sąrašą įtrauktiems asmenims taikomas turto įšaldymas ir draudimas keliauti, todėl jie negali atvykti į ES teritoriją ar vykti per ją tranzitu. Be to, ES asmenims ir subjektams draudžiama teikti lėšas įtrauktiesiems į sąrašą.

Toliau taikomos kitos ES ribojamosios priemonės: ginklų ir įrangos embargas, ryšių stebėsenos įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, eksporto apribojimai, karinėms pajėgoms ir sienos apsaugos policijai skirtų dvejopo naudojimo prekių eksporto draudimas ir draudimas rengti karinius mokymus karinėms pajėgoms „Tatmadaw“ ir vykdyti karinį bendradarbiavimą su šiomis pajėgomis.

Ribojamosios priemonės papildo vyriausybei tiesiogiai teikiamos ES finansinės paramos sustabdymą ir visų rūšių ES paramos, kurios teikimas gali būti palaikytas chuntos legitimizavimu, įšaldymą.

ES tebėra labai susirūpinusi dėl nuolatinio smurto eskalavimo ir dėl to, kad padėtis virto užsitęsusiu konfliktu, turinčiu regioninių pasekmių. Sąjunga smerkia tai, kad Mianmaro ginkluotosios pajėgos nuolat vykdo šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant kankinimą, seksualinį smurtą ir smurtą dėl lyties, persekioja pilietinės visuomenės atstovus, žmogaus teisių gynėjus ir žurnalistus, nesirinktinai vykdo išpuolius prieš civilius gyventojus, įskaitant 2023 m. balandžio 10 d. įvykdytą pražūtingą oro antpuolį, per kurį žuvo ne mažiau kaip 171 žmogus. 2023 m. kovo 28 d. išformuodamas 40 politinių partijų karinis režimas dar kartą pademonstravo akivaizdžią nepagarbą demokratijai, taip pat Mianmaro gyventojų teisėms ir norams.

Visi smurto veiksmai turi būti nedelsiant nutraukti. Karinė vadovybė turi visapusiškai laikytis tarptautinės humanitarinės teisės ir nustoti beatodairiškai naudoti jėgą.

Karinio pervesmo pasmerkimas

2021 m. vasario mėn. Taryba priėmė išvadas, kuriose griežčiausiai pasmerkė Mianmare / Birmoje įvykdytą karinį perversmą.

2023 m. sausio 31 d. vyriausiasis įgaliotinis paskelbė deklaraciją ES vardu dėl antrųjų karinio perversmo metinių, kurioje pareiškė, kad nesant jokios sparčios pažangos dėl padėties Mianmare, ES buvo pasirengusi patvirtinti papildomas ribojamąsias priemones tiems, kurie yra tiesiogiai atsakingi už kenkimą demokratijai ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Mianmare ir kurie kursto tai daryti.

Taryba nustatė ribojamąsias priemones asmenims, atsakingiems už 2021 m. vasario 1 d. Mianmare / Birmoje įvykdytą karinį perversmą ir vėlesnes karines bei policijos vykdytas represijas prieš taikius demonstrantus 2021 m. kovo 22 d., balandžio 19 d. ir birželio 21 d., 2022 m. vasario 21 d. ir lapkričio 8 d. bei 2023 m. vasario 20 d.

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *