Sąžiningumas, nepriklausomumas ir atskaitomybė – EP imasi reformų

Europos Parlamentas (EP) pradėjo plataus masto reformas, kuriomis siekiama sustiprinti sąžiningumą, nepriklausomumą ir atskaitomybę, kartu apsaugant EP narių įgaliojimus.

Šiomis priemonėmis siekiama sustiprinti skaidrumą ir pašalinti spragas, kad institucija ir jos nariai būtų apsaugoti nuo bandymų kištis į jų darbą.

„Per pastaruosius mėnesius įgyvendintos reformos didina Parlamento sistemų vientisumą, daro sprendimų priėmimą skaidresnį ir stiprina visą Parlamentą. Norime sustiprinti Europos piliečių pasitikėjimą ir dar kartą patvirtinti, kad Europos Parlamentas yra atvira institucija. Kitais metais grįšime su modernesniu ir veiksmingesniu Parlamentu.“

Europos Parlamento pirmininkė Roberta Metsola

Spragų pašalinimas

EP biuras patvirtino peržiūrėtas taisykles dėl buvusių europarlamentarų, naujas taisykles dėl galimybės patekti į Parlamentą ir skaidrumo įsipareigojimus dėl interesų grupių atstovų dalyvavimo EP vykstančiuose renginiuose. Jis taip pat susitarė dėl vidaus taisyklių, kurios skirtos pranešimų apie pažeidimus reguliavimui.

Parlamentas taip pat sustiprino bendradarbiavimą su nacionalinėmis teisminėmis ir teisėsaugos institucijomis, skubiai reaguodamas į nacionalinių institucijų prašymus, be kita ko, atšaukiant parlamentinį imunitetą.

Be to, EP frakcijų vadovai patikslino taisykles, susijusias su skubiomis diskusijomis dėl žmogaus teisių plenariniuose posėdžiuose, kad procedūra būtų apsaugota nuo pašalinio kišimosi. Po 2022 m. gruodžio ir 2023 m. sausio rezoliucijų frakcijų vadovai EP pirmininkų sueigoje taip pat patvirtino gaires, skirtas padėti europarlamentarams ir darbuotojams palaikyti santykius su trečiųjų šalių atstovais (diplomatais ir valstybių atstovais). Parlamentas pagaliau sulaukė reakcijos į savo raginimą įsteigti plačių įgaliojimų ir nepriklausomą ES etikos instituciją – Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl tarpinstitucinio susitarimo šiuo klausimu. EP pirmininkė ėmėsi vadovauti deryboms, kad būtų pasiektas Parlamento siekius atitinkantis rezultatas.

Tuo pat metu EP Konstitucinių reikalų komitetas (AFCO) pasiūlė keisti Parlamento darbo tvarkos taisykles. Tai apima: platesnę privalomų europarlamentarų deklaracijų apie susitikimus su trečiosiomis šalimis taikymo sritį; draudimą neoficialių draugystės grupių veiklos, kuri gali būti nesuderinama su oficialia parlamentine veikla; aiškesnes taisykles, padedančias išvengti interesų konfliktų, ir didesnį EP narių finansinių deklaracijų skaidrumą. Komitetas taip pat siūlo sustiprinti patariamojo komiteto dėl elgesio kodekso vaidmenį ir peržiūrėti sankcijų sąrašą. Galutinis balsavimas dėl šių priemonių vyks rugsėjo plenarinėje sesijoje.

Šios priemonės yra atsakas į EP rezoliucijas, kuriose raginama didinti skaidrumą ir atskaitomybę, taip pat stiprinti saugumo kultūrą dėl bandymų kištis į EP veiklą iš užsienio.

Lengvai prieinama informacija

Europos Parlamento interneto svetainėje veikia nauja rubrika „Skaidrumas ir etika“, kurioje pateikiama centralizuota ir lengvai prieinama informacija apie EP darbo sąžiningumą.

Kovos su priekabiavimu politikos pažanga

EP pirmininkė R. Metsola įgaliojo Kvestorių kolegiją parengti pasiūlymus dėl Parlamento kovos su priekabiavimu politikos stiprinimo. Liepos 10 d. EP biuras nusprendė įsteigti tarpininkavimo tarnybą ir politiškai parėmė privalomus EP narių kursus. Biuras taip pat sutiko patobulinti esamas Patariamojo komiteto procedūras, pagal kurias nagrinėjami skundai dėl EP narių priekabiavimo.

Žmogausteisės.lt

Apie žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *