Naujienos / Новости / Aktualności (2021/07)

Lietuvių kalba

Turkijoje keli tūkstančiai gyventojų išėjo į gatves, reikšdami protestą prieš oficialų šalies pasitraukimą iš Stambulo konvencijos, įpareigojančios šalis užkirsti kelią smurtui prieš moteris. Turkijos prezidentas sulaukė plačiosios visuomenės ir žmogaus teisių grupių kritikos po to, kai kovo mėn. pasirašė dekretą, pagal kurį Turkija pasitraukia iš Stambulo konvencijos. 2021 m. birželio 29 d. Turkijos Aukščiausiasis Administracinis Teismas  priėmė sprendimą, pagal kurį Stambulo konvencija šalyje nebegalioja nuo š. m. liepos 1 d. Stambule pasipiktinusios protestuotojos, nešinos plakatais, ragino visus gyventojus kartu reaguoti, imantis tvirtų veiksmų, ir netylėti, matant valdžios sprendimą atsisakyti priemonių, skirtų užkirsti kelią smurtui prieš moteris ir artimoje aplinkoje.  

Sakartvelo LGBT bendruomenė, 2021 m. liepos 5 d. planavusi surengti „Tbilisi Pride“ eitynes, buvo priversta atšaukti renginį dėl įtemptos padėties šalies sostinėje. Pirmadienį protestuotojai padegė Sakartvelo nevyriausybinės organizacijos „Tbilisi Pride“ biuro balkone iškabintą vaivorykštės spalvų vėliavą ir tą dieną kėlė riaušes, per kurias buvo sužeista mažiausiai 20 žurnalistų. Deja, Sakartvelo visuomenė susidūrė su vietinės valdžios institucijų negebėjimu apsaugoti eitynių organizatorius bei dalyvius nuo priešiškumo ir agresijos, o žurnalistams sudaryti sąlygas laisvai vykdyti savo veiklą. Iš eitynių organizatorių pranešimo spaudai matyti, kad aktyvistai visiškai netiki vyriausybės pastangomis kovoti su diskriminacija ir smurtu. LGBT asmenų atžvilgiu vis dar taikomi griežti teisės į susirinkimo ir išraiškos laisvę apribojimai.

Pietų Afrikos Respublikoje ne mažiau kaip 72 žmonės žuvo ir daugiau nei 1200 asmenų buvo suimta per riaušes, kurios kilo KwaZulu-Natal provincijoje po buvusio prezidento Jacob Zuma įkalinimo už nepagarbą teismui. Keliose šalies dalyse tęsiami precedento neturintys pilietiniai protestai praėjus savaitei nuo jų pradžios, o tai rodo dalies visuomenės nepasitenkinimą ir sutelkimą prieš Zuma įkalinimą. Pol šio sulaikymo griaunami viešieji pastatai ir infrastruktūra, blokuojami greitkeliai, apiplėšiamos parduotuvės, ir netgi bandoma kurstyti etninį susiskaldymą. Tarptautinė žmogaus teisių gynimo organizacija „Amnesty International“ paragino Pietų Afriką stiprinti šalies policiją ir baudžiamosios teisenos sistemą, siekiant sumažinti nebaudžiamumą ir traukti už smurtą ir plėšikavimą atsakingus asmenis baudžiamojon atsakomybėn.

Tarptautinė žmogaus teisių stebėjimo organizacija „Human Rights Watch“ išreiškė gilų susirūpinimą dėl to, kad Saudo Arabijos kalėjimuose toliau naudojami kankinimai ir kitoks žiaurus ir žeminantis elgesys su sulaikytais asmenimis. Dar labiau sukrečia tai, kad teismo procesuose, pasižymėjusiuose tinkamo proceso stoka ir patikimais įtarimais dėl kankinimo, griežtomis įkalinimo bausmėmis nuteisti žmogaus teisių gynėjai, taikūs kritikai ir aktyvistai. Organizacija taip pat griežtai pasmerkė tai, jog daug moterų, sulaikytų per 2018 m. susidorojimą su moterų teisių gynėjomis, buvo nuteistos ilgam kalėti tik už jų aktyvią veiklą žmogaus teisių srityje. Labai didelį nerimą kelia Saudo Arabijos Karalystėje akivaizdus kankintojų elgesio su sulaikytaisiais nebaudžiamumas. „Human Rights Watch“ paragino Saudo Arabijos institucijas nuodugniai ir patikimai ištirti visus įtarimus dėl kankinimo, siekiant nutraukti nebaudžiamumą ir patraukti atsakingus asmenis atsakomybėn.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas naujoje byloje, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl Vokietijoje gyvenančių musulmonių moterų laisvės išpažinti savo religiją susikirtimo su jų įsipareigojimais darbe, nenustatė religijos laisvės pažeidimo ir pateisino darbdavių nustatytus draudimus dėvėti islamiškus drabužius. Nagrinėjamu atveju draudimai dėvėti religinius rūbus buvo taikomi darbe, kur religinis neutralumas, teismo manymu, gali būti svarbesnis už kelių asmenų laisvę išpažinti savo religiją. Teismo nuomone, susirūpinimą taip pat kelia galimi socialiniai konfliktai, kurie gresia įmonėms, kai darbuotojai darbo vietoje nešioja išskirtinę savo religinės grupės aprangą. Kritikai tokį Teismo požiūrį vertina kaip pareiškimą, kad moterys turi apsispręsti, ar jos nori išlaikyti religinę tapatybę, ar išsaugoti savo darbo vietą.

Salvadore pastaruoju metu aktyviau vykdomas susidorojimas su politine opozicija ir pilietiniu pasipriešinimu. Nors 2019 m. išrinktas šalies prezidentas Nayib Bukele pažadėjo, jog per jo valdymo laikotarpį bus skatinama didesnė pagarba žmogaus teisėms, tačiau žmogaus teisių organizacijų liudijimai byloja apie visiškai priešingą tendenciją. Šalies valdžios institucijos nuolat imasi veiksmų, kuriais siekiama nutildyti nepritariančiuosius, įskaitant žurnalistus ir pilietinės visuomenės aktyvistus. Be to, vykdoma daugybė su nepriklausomų šalyje veikiančių nevyriausybinių organizacijų nariais susijusių tyrimų ir tęsiamas aktyvus jų persekiojimas.

Irano saugumo pajėgos suintensyvino represijas prieš protestuojančius pilietinės visuomenės atstovus, siekiančius taikiai naudotis teisėmis į žodžio laisvę, burtis į asociacijas ir taikius susirinkimus. Tarptautinė žmogaus teisių gynimo organizacija „Amnesty International“ smerkia Irane paplitusį neproporcingą jėgos naudojimą prieš taikius protestuotojus, kurie viso labo išreiškė nepasitenkinimą ekonomikos ir politikos klausimais ir reikalauja, kad visi protestuotojai, kurie Chuzestano provincijoje šiuo metu yra sulaikyti už tai, kad naudojosi savo teisėta teise į saviraiškos ir susirinkimų laisvę, būtų paleisti nekeliant jokių sąlygų. Be to, primygtinai ragina Irano valdžios institucijas panaikinti bet kokį internetinių komunikacijų ir paslaugų blokavimą. Minėtos organizacijos duomenimis, per protestus Chuzestano provincijoje žuvo mažiausiai 8 žmonės, įskaitant nepilnametį, o šimtai protestuotojų ir pilietinės visuomenės aktyvistų buvo suimti.

Bangladeše ir toliau prastėja nepriklausomos žiniasklaidos ir saviraiškos laisvės padėtis. Tarptautinės žmogaus teisių gynimo organizacijos „Amnesty International“ atstovai reiškia didelį susirūpinimą dėl Skaitmeninio saugumo įstatymo, nes jis ne tik daro neigiamą poveikį žurnalistų ir tinklaraštininkų veiklai, bet ir faktiškai išplečia ir sustiprina policijos įgaliojimus imtis veiksmų prieš žodžio laisvę, be kitą ko, prieš žodžio laisvę socialiniuose tinkluose. 2021 m. liepos mėnesio duomenimis, mažiausiai 433 asmenų buvo suimti ir apkaltinti pažeidę minėtą aktą, kuriuo numatoma baudžiamoji atsakomybė už tikrovės neatitinkančios ar įžeidžiančio turinio informacijos skelbimą internete. Organizacija „Amnesty International“ priminė kompetentingoms Bangladešo valdžios institucijoms apie jų nacionalinius ir tarptautinius teisinius įsipareigojimus, įskaitant jų pareigą užtikrinti, kad saviraiškos ir spaudos laisves šalyje būtų galima įgyvendinti netrikdant savavališkiems suvaržymams ir cenzūrai.

Rusų kalba 

В Турции несколько тысяч человек вышли на улицы в знак протеста против официального выхода страны из Стамбульской конвенции, которая обязывает страны бороться с насилием против женщин. Президент Турции подвергся критике со стороны общественности и правозащитных организаций после того, как в марте подписал указ о выходе Турции из Стамбульской конвенции. 29 июня, 2021 года, высший административный суд Турции постановил, что с 1-го июля этого года Стамбульская конвенция больше не действует в стране. В Стамбуле, неся плакаты возмущенные протестующие призывали всех жителей отреагировать сообща, предпринять решительные действия и не хранить молчание, видя решение правительства отказаться от мер по предотвращению насилия в отношении женщин и в их окружающей среде.

Грузинское ЛГБТ-сообщество, которое планировало провести 5 июля 2021 года марш „Tbilisi Pride“, было вынуждено отменить это мероприятие из-за напряженной ситуации в столице. В понедельник протестующие подожгли радужный флаг, вывешенный на балконе офиса неправительственной организации Сакартвело „Tbilisi Pride“ и устроили беспорядки в тот день, ранив по меньшей мере 20 журналистов. К сожалению, общество Сакартвело столкнулась с неспособностью местных властей защитить организаторов и участников марша от вражды и агрессии, а также создать условия журналистам действовать свободно. Из пресс-релиза организаторов марша понятно, что активисты не верят в усилия правительства в борьбе с дискриминацией и насилием. Представители сообщества ЛГБТ по-прежнему подвергаются серьезным ограничениям в отношении их права на свободу собраний и выражения мнения.

В Южной Африке, после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы за неуважение к суду, не менее 72 человек были убиты и более 1200 арестованы во время беспорядков в провинции Квазулу-Натал. Беспрецедентные гражданские протесты всё ещё продолжаются в нескольких частях страны спустя неделю после их начала, что свидетельствует о недовольстве и мобилизации части общественности против заключения Зумы в тюрьму. В результате этого задержания, разрушают общественные здания и инфраструктуру, блокируются автомагистрали, грабят магазины и даже была предпринята попытка разжигания этнического конфликта. Международная организация по защите прав человека „Amnesty International“ призвала Южную Африку укрепить силы полиции и систему уголовного правосудия, чтобы уменьшить безнаказанность и привлечь к ответственности виновных в насилии и грабежах.

Международная организация по наблюдению за правами человека „Human Rights Watch“ выразила глубокую озабоченность продолжающимся применением пыток и другого жестокого, унижающего достоинство обращения с заключенными в тюрьмах Саудовской Аравии. Еще более шокирующим является тот факт, что правозащитники, мирные критики и активисты были приговорены к суровым тюремным срокам во время судебных процессов, отмеченных отсутствием надлежащей правовой процедуры и заслуживающими доверия доказательствами о применении пыток. Организация также осудила тот факт, что большое количество женщин, задержанных в 2018 году во время расправы с женщинами активистками, были приговорены к длительным срокам тюремного заключения за свою деятельность в сфере защиты права человека. Безнаказанность применяющих пытки к заключенным в Королевстве Саудовской Аравии вызывает серьезную озабоченность. „Human Rights Watch“ призвала власти Саудовской Аравии тщательно и достоверно расследовать все утверждения о пытках, чтобы положить конец безнаказанности и привлечь виновных к ответственности.

Суд Европейского Союза не нашел нарушений свободы вероисповедания в рассматриваемом новом деле, в котором решался конфликт между свободой мусульманских женщин, проживающих в Германии, исповедовать свою религию и их обязанностями на работе, и оправдал запрет работодателей на ношение исламской одежды. В этом случае запрет на ношение религиозной одежды применялся на работе, где религиозный нейтралитет, по мнению суда, может иметь приоритет над свободой нескольких лиц исповедовать свою религию. По мнению суда, существует также возможность потенциальных социальных конфликтов, которые могут навредить компаниям, когда работники на рабочем месте носят одежду своей религиозной группы. По мнению критиков, такое решение Суда может рассматриваться как заявление о том, что женщины должны решить, хотят ли они сохранить свою религиозную идентичность или свою работу.

В Сальвадоре в последнее время усилились репрессии против политической оппозиции и гражданского сопротивления. Хотя в 2019 г. избранный президент Найиб Букеле пообещал что во время его правления будет уделяться больше внимания правам человека, но свидетельства правозащитных организаций указывают на противоположную тенденцию. Власти страны постоянно предпринимают шаги, чтобы заставить замолчать несогласных с ними, в том числе журналистов и активистов гражданского общества. Кроме того, в стране продолжается ряд расследований в отношении членов независимых неправительственных организаций, которые активно преследуются.

Силы безопасности Ирана усилили репрессии против протестующих активистов гражданского общества, стремящихся к мирному осуществлению своего права на свободу выражения мнения, создавать ассоциации и организовывать мирные собрания. Международная организация по защите прав человека „Amnesty International“ осуждает широко распространенное применение насилия против мирных демонстрантов, которые выразили свое недовольство экономическими и политическими проблемами. И требует, чтобы все протестующие, задержанные в настоящее время в провинции Хузестан за осуществление своего законного права на свободу выражения мнения и собраний, были освобождены без каких-либо условий. Кроме того, призывает власти Ирана снять любые ограничения с коммуникаций и услуг онлайн. По данным организации, не менее 8 человек, в том числе один несовершеннолетний, были убиты, а сотни протестующих и активистов гражданского общества были арестованы во время протестов в провинции Хузестан.

В Бангладеше ситуация с независимыми СМИ и свободой слова продолжает ухудшаться. Представители международной правозащитной организации „Amnesty International“ глубоко обеспокоены Законом об онлайн безопасности, который не только отрицательно сказывается на деятельности журналистов и блогеров, но и фактически расширяет и усиливает полномочия полиции в применении мер против свободы выражения мнения, а также выражения этого мнения онлайн. По данным июля месяца, 2021 года, по крайней мере 433 человека были арестованы и обвинены в нарушении этого закона, который предусматривает уголовную ответственность за размещение неточной или оскорбительной информации в интернете. Организация „Amnesty International“ напомнила властям Бангладеша об их национальных и международных правовых обязательствах, включая их обязанность обеспечить чтобы свобода выражения мнения и свобода прессы в стране могли осуществляться без произвольного вмешательства, ограничений и цензуры.

Lenkų kalba 

W Turcji kilka tysięcy osób wyszło na ulice, aby zaprotestować przeciwko formalnemu wycofaniu się państwa z Konwencji Stambulskiej, która zobowiązuje kraje do zapobiegania przemocy wobec kobiet. Turecki prezydent został poddany krytyce przez opinię publiczną i grupy broniące prawa człowieka, ponieważ w marcu podpisał dekret wycofujący Turcję z Konwencji. 29 czerwca 2021 r. Najwyższy Sąd Administracyjny Turcji orzekł, że Konwencja Stambulska przestaje obowiązywać w kraju z dniem 1 lipca b.r. W Stambule oburzeni protestujący z transparentami wzywali całe społeczeństwo do wspólnej reakcji poprzez zdecydowane działania i nie milczenie w obliczu decyzji władz o złomowaniu środków zapobiegających przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Gruzińska społeczność LGBT, która planowała zorganizować marsz „Tbilisi Pride“ w dniu 5 lipca 2021 roku, została zmuszona do odwołania imprezy z powodu napiętej sytuacji w stolicy. W poniedziałek protestujący podpalili tęczową flagę na balkonie biura organizacji pozarządowej „Tbilisi Pride“ działającej w Sakartwelo i tego dnia doszło do zamieszek, w których rannych zostało co najmniej 20 dziennikarzy. Niestety, społeczeństwo Sakartwelo miało do czynienia z niezdolnością władz lokalnych do ochrony organizatorów i uczestników przed wrogością i agresją oraz do umożliwienia dziennikarzom swobodnego prowadzenia działalności. Komunikat prasowy organizatorów tegoż marszu pokazuje, że aktywiści nie mają wiary w wysiłki rządu w walce z dyskryminacją i przemocą. Osoby LGBT nadal podlegają surowym ograniczeniom w zakresie prawa do wolności zgromadzeń i wypowiedzi.

W Republice Południowej Afryki (RPA) zginęły co najmniej 72 osoby, a ponad 1 200 zostało aresztowanych w zamieszkach, które wybuchły w prowincji KwaZulu-Natal po aresztowaniu byłego prezydenta Jacob Zuma za obrazę sądu. Bezprecedensowe protesty obywatelskie trwają w kilku częściach kraju tydzień po ich rozpoczęciu, odzwierciedlając niezadowolenie i mobilizację części społeczeństwa przeciwko uwięzieniu J. Zuma. W następstwie tego zatrzymania burzone są budynki publiczne i infrastruktura, blokowane autostrady, plądrowane sklepy, a nawet podejmowane są próby wzniecania podziałów etnicznych. Międzynarodowa organizacja obrony praw człowieka „Amnesty International“ wezwała RPA do wzmocnienia policji i systemu sądownictwa karnego w kraju w celu ograniczenia bezkarności i ścigania osób odpowiedzialnych za przemoc i grabieże.

Organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw człowieka „Human Rights Watch” wyraziła głębokie zaniepokojenie ciągłym stosowaniem tortur oraz innym okrutnym i poniżającym traktowaniem więźniów w saudyjskich więzieniach. Jeszcze bardziej szokujące jest to, że obrońcy praw człowieka, pokojowi krytycy i aktywiści zostali skazani na surowe kary więzienia w procesach charakteryzujących się brakiem należytego procesu i wiarygodnymi zarzutami tortur. Organizacja zdecydowanie potępiła również fakt, że wiele z kobiet zatrzymanych w ramach rozprawy z obrońcami praw kobiet w 2018 roku zostało skazanych na długie kary więzienia wyłącznie za ich aktywizm na rzecz praw człowieka. Widoczna bezkarność w traktowaniu zatrzymanych przez oprawców w Królestwie Arabii Saudyjskiej jest bardzo niepokojąca. Organizacja „Human Rights Watch” wezwał władze saudyjskie do dokładnego i rzetelnego zbadania wszystkich zarzutów dotyczących stosowania tortur, aby położyć kres bezkarności i pociągnąć do odpowiedzialności osoby odpowiedzialne.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie stwierdził naruszenia wolności wyznania w nowej sprawie dotyczącej przecięcia między wolnością muzułmanek mieszkających w Niemczech do praktykowania swojej religii a ich obowiązkami w pracy i utrzymał w mocy zakazy pracodawców dotyczące noszenia islamskiej odzieży. W tym przypadku zakazy noszenia ubrań religijnych zostały nałożone w miejscu pracy, gdzie neutralność religijna mogła, zdaniem Trybunału, przeważać nad wolnością kilku jednostek do praktykowania swojej religii. Trybunał jest również zaniepokojony potencjalnymi konfliktami społecznymi, które mogą powstać dla przedsiębiorstw, gdy pracownicy noszą w miejscu pracy ekskluzywny strój swojej grupy religijnej. Krytycy postrzegają ten pogląd Sądu jako stwierdzenie, że kobiety muszą zdecydować, czy chcą zachować swoją tożsamość religijną, czy utrzymać pracę.

W Salwadorze nasiliło się ostatnio rozprawianie się z opozycją polityczną i oporem obywatelskim. Chociaż prezydent kraju, Nayib Bukele, wybrany w 2019 roku, obiecał promować większe poszanowanie praw człowieka podczas swojej kadencji, świadectwa organizacji praw człowieka pokazują przeciwną tendencję. Władze tego kraju konsekwentnie podejmują kroki w celu uciszenia dysydentów, w tym dziennikarzy i działaczy społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto prowadzone są liczne śledztwa przeciwko członkom niezależnych organizacji pozarządowych działających w kraju i nadal trwa ich aktywne prześladowanie. 

Irańskie siły bezpieczeństwa nasilają represje wobec demonstrantów społeczeństwa obywatelskiego, którzy starają się w sposób pokojowy korzystać z prawa do wolności słowa, zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń. Międzynarodowa organizacja obrony praw człowieka „Amnesty International“ potępia powszechne i niewspółmierne do sytuacji użycie siły przez Iran przeciwko pokojowym protestującym, którzy jedynie wyrażają swoje niezadowolenie z kwestii gospodarczych i politycznych, oraz wzywa do bezwarunkowego uwolnienia wszystkich protestujących zatrzymanych obecnie w prowincji Khuzestan za korzystanie z przysługujących im praw do wolności słowa i zgromadzeń. Wzywa również władze irańskie do zniesienia blokady komunikacji i usług online. Według organizacji, podczas protestów w prowincji Khuzestan zginęło co najmniej 8 osób, w tym nieletni, a setki protestujących i działaczy społeczeństwa obywatelskiego zostało aresztowanych.

W Bangladeszu sytuacja niezależnych mediów i wolności słowa nadal się pogarsza. Międzynarodowa organizacja obrony praw człowieka „Amnesty International“ wyraża swoje głębokie zaniepokojenie ustawą o bezpieczeństwie cyfrowym, ponieważ nie tylko ma ona negatywny wpływ na działalność dziennikarzy i blogerów, ale także w rzeczywistości rozszerza i wzmacnia uprawnienia policji do podejmowania działań przeciwko wolności słowa, w tym w sieciach społecznościowych. Według danych z lipca 2021 roku, co najmniej 433 osoby zostały aresztowane i oskarżone o naruszenie ustawy, która uznaje za przestępstwo publikację fałszywych lub oszczerczych informacji w internecie. Organizacja „Amnesty International“ przypomniała właściwym władzom Bangladeszu o ich krajowych i międzynarodowych zobowiązaniach prawnych, w tym o obowiązku zapewnienia, że wolność słowa i prasy w kraju musi być realizowana bez ingerencji arbitralnych ograniczeń i cenzury.

Agata Palinska

Tarptautinė politika

Dominyka Ginelevičiūtė

Tarptautinė politika

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *