Paskutinis atnaujinimas: 2023 m. liepos 5 d.

Sutikimas

Naudojant Žmogausteisės.lt vartotojas sutinka laikytis šių taisyklių ir taip išreiškia savo konkliudentinį sutikimą su taisyklėmis. Tęstinis platformos naudojimas reiškia tęstinį sutikimą su taisyklėmis. Šios taisyklės gali būti atnaujinamos be išankstinio perspėjimo. Prašome atkreipti dėmesį į naujausios versijos publikavimo datą, kuri yra pateikta aukščiau.

Pranešimas

Žmogausteisės.lt ir šios platformos turinys (pvz., publikuoti straipsniai) yra pateikiami kaip galutinė versija ir turėtų būti naudojami tik informaciniais tikslais. Nors Žmogausteisės.lt ir mūsų autoriai (t.y. autoriai, ir redaktoriai, kurie publikuoja ir tvarko turinį) rūpinasi, kad svetainėje turinys būtų tikslus, atnaujintas, prieinamas ir be klaidų, platforma nesuteikia jokių garantijų. Šia svetaine ir jos turiniu naudotojas naudojasi prisiimdamas visa riziką. Žmogausteisės.lt ir visi platformos autoriai atsisako nuo bet kokios atsakomybės, susijusios su žala, kuri kilo naudojant šią svetainę.

Žmogausteisės.lt ir platformos autoriai pasilieka teisę pridėti, atnaujinti ar pašalinti bet kokį turinį, bet kuriuo metu, be išankstinio perspėjimo.

Žmogausteisės.lt turinys turėtų būti naudojamas tik informaciniais tikslais. Tam tikrais atvejais platformos turinys gali pranešti apie ar aiškinti teises ar teisinius konceptus, ir tam tikrais atvejais gali duoti nuorodas į ar cituoti teisės aktus, procedūras, tačiau platformos turinys neturėtų būti laikomas ar nurodomas kaip turintis teisinę galią.

Žmogausteisės.lt turinyje yra pateikiamos išorinės nuorodos į svetaines, dokumentus ir socialinių tinklų platformas tam, kad turinys būtų praplėstas (pvz., nuorodos į susijusį ar cituojamą turinį) ir atliktų daugiau funkcijų (pvz., dalinantis ar komentuojant straipsnius). Žmogausteisės.lt ir platformos autoriai nėra jokiu būdu atsakingi už išorines svetaines, jų turinį ir funkcijas ir negarantuoja, kad jie yra tikslūs, atnaujinti, be klaidų ir prieinami. Šios taisyklės, įskaitant Žmogausteisės.lt privatumo politiką, taikomi tik šioje svetainėje ir neturi būti taikomi išorinėms nuorodoms.

Bet kokie ginčai, kurie kyla dėl šios svetainės naudojimo turėtų būti sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

Mes stengiamės užtikrinti jūsų asmeninių duomenų apsaugą, todėl šioje svetainėje yra taikomi atitinkami sprendimai, kurie sukurti tam, kad informacija būtų apsaugota, kai ji yra prarandama, neteisėtai naudojama ar modifikuojama, prieš duomenų valdytojo valią. Nors mes taikome saugumo sprendimus, kad apsaugotume konfidencialią informaciją ir užtikrintume atitinkamą jų saugą, mes negarantuojame, kad informacija, kuri buvo siųsta internetu yra saugi ar kad toks duomenų perdavimas nebus atidėtas, sutrukdytas, perimtas ar bus be klaidų.

Europos Komisija, kuri prisidėjo prie šio projekto finansavimo, nėra atsakinga už informaciją, kuri yra publikuojama šioje svetainėje, ir jos bet kokį panaudojimą.

Autorių teisės

Naudodamas Žmogausteisės.lt platformą naudotojas supranta, kad ši svetainė ir jos turinys yra saugomas autorinių teisių.

Bet kokio platformos turinio (įskaitant tekstą, paveikslėlius ir logotipus) net ir dalinis panaudojimas yra leidžiamas tik su rašytiniu Žmogausteisės.lt leidimu iš platformos redaktorių ir konkretaus turinio autoriaus.

©2018-2023 atitinkami autoriai (turinys) ir VšĮ „Žmogaus teisių balsas“ (platforma).

Publikavimas

Žmogausteisės.lt redaktoriai sveikina iniciatyvas iš profesionalų, akademikų, studentų, nevyriausybinių organizacijų ir valstybės institucijų bei įstaigų publikuoti savo turinį, kuris yra susijęs su žmogaus teisėmis, šioje platformoje ir dalintis juo su platesne bendruomene.

Autoriai, kurie skelbia turinį Žmogausteisės.lt platformoje, nepaisant to ar jie veikia kaip fiziniai asmenys ar kaip juridiniai asmenys, išlieka savo turinio autorinių teisių savininkai. Autoriai yra visiškai atsakingi už turinį, kuris yra skelbiamas jų vardu ir autoriai patvirtina, kad skelbiamas turinys yra sukurtas jų pačių ir nepažeidžia trečiųjų šalių teisių ar patentų, autorių teisių. Autoriai gali laisvai pridėti, atnaujinti ar pašalinti savo turinį ir profilio informaciją bet kuriuo metu ir be išankstinio perspėjimo. Šios nuostatos netaikomos paveikslėliams, nes dažniausiai jų autoriai yra nurodomi atskirai.

Turinys, kuris skelbiamas Žmogausteisės.lt atspindi tik autoriaus darbą, pažiūras ir politiką. Turinys neturėtų būti laikomas kaip atspindintis redaktorių, partnerių, rėmėjų ar kitų autorių darbą, pažiūras ir politiką.

Europos Komisija, kuri prisidėjo prie šio projekto finansavimo, nėra atsakinga už informaciją, kuri yra publikuojama šioje svetainėje, ir jos bet kokį panaudojimą.

Dirbtinis intelektas

Šio puslapio turiniui kurti ir pagerinti gali būti pasitelktas dirbtinis intelektas (DI). Mūsų komanda deda visas pastangas užtikrinti informacijos tikrumą, autentiškumą ir nešališkumą prieš talpinant turinį į Žmogausteisės.lt portalą.

Pastebėjus netikslumus bet kokiame Žmogausteisės.lt portalo turinyje, įskaitant ir DI patobulintą turinį, kviečiame apie tai pranešti el. paštu . Šia svetaine ir jos turiniu naudotojas naudojasi prisiimdamas visa riziką. Patiems naudotojams tenka atsakomybė įvertinti ir interpretuoti pateiktą informaciją.

Privatumas

Šis taisyklių skyrius paaiškina ir nustato asmens duomenų rinkimo, laikymo ir naudojimo tvarką Žmogausteisės.lt platformoje. Všį „Žmogaus teisių balsas“, kaip platformos kūrėjas ir valdytojas, veikia kaip duomenų valdytojas, kuris rūpinasi visomis teisinėmis procedūromis ir asmens duomenų apsauga, laikantis atitinkamų teisės reikalavimų.

Žmogausteisės.lt renka, saugo ir naudoją šiuos asmens duomenis:

  • informaciją apie naudotojo įrenginį: IP adresą, įrenginio modelį, ekrano dydį, interneto naršyklę;
  • geografinę naudotojo įrenginio vietą;
  • bet kokią informaciją, kuri yra pateikta autoriaus šioje svetainėje ir kuri prieinama svetainėje su autoriaus sutikimu.

Žmogausteisės.lt naudoja šiuos asmens duomenis:

  • užtikrinant geriausią vizualinį ir techninį platformos veikimą pagal naudotojo įrenginio modelį, ekrano dydį ir interneto naršyklę;
  • renkant statistiką apie šios svetainės naudojimą ir naudotojų patirtį joje;
  • atsimenant naudotojų slapukų (angl. cookies) nustatymus;
  • vykdant naudotojų užklausas, pvz., vykdant paiešką;
  • apsaugant ar pranešant apie apgaulę ar kitus teisės pažeidimus;
  • apsaugant duomenis.

Jokia informacija nėra atskleidžiama trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas gauna aišku sutikimą arba kai duomenis prašoma perduoti laikantis teisės normų, reglamentuojančių duomenų perdavimą ir duomenų apsaugą. Tais atvejais, kai naudotojas nori peržiūrėti, pataisyti, atnaujinti ar kitaip pakeisti informaciją, kuri yra pateikta mums, arba nori uždrausti duomenų valdymą, naudotojas turėtų susisiekti su mumis.

Slapukai (angl. cookies)

Žmogausteisės.lt naudoja trumpalaikius (sesijos) ir ilgalaikius (nuolatinius) slapukus. Sesijos slapukai seka naudotojo veiksmus per konkrečią naršymo sesiją, bet jie nėra išlaikomi naudotojo įrenginyje po jos. Nuolatiniai slapukai yra naudojami autorizuoti naudotoją ir išsaugoti jo nustatymus. Šie slapukai tarp naršymo sesijų yra laikomi naudotojo įrenginyje.

Žmogausteisės.lt taip pat naudoja trečiųjų šalių slapukus tam, kad būtų užtikrintas saugus ir patogus svetainės veikimas, taip pat tam, kad būtų renkama apibendrinta statistika, t.y. tam, kad galėtume analizuoti ir sužinoti daugiau apie tai, kaip vartotojai naudoja šią svetainę.

Kaip neprivalomus slapukus Žmogausteisės.lt naudoja Google Analytics paslaugas, kurios siunčia naudotojų duomenis į Google serverius. Google savo privatumo politikoje neleidžia siųsti informacijos, pagal kurią būtų įmanoma atpažinti asmenį (sužinokite daugiau apie Google Analytics slapukus).

Neprivalomi slapukai Žmogausteisės.lt platformoje gali būt atmesti pakeičiant slapukų nustatymus. Google Analytics slapukai gali būti atmesti jų atsisakant. Visi slapukai gali būti atmesti pakeičiant savo naršyklės nustatymus.

Kontaktai

Jei turite klausimų, susijusių su šiomis taisyklėmis ar privatumo politika, prašome susisiekti su Žmogausteisės.lt administratoriais el. paštu