Teisė

EŽTT: Lietuvoje galiojantys apribojimai gimdyti namie nepažeidžia Konvencijos

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) priėmė sprendimą byloje Kosaitė-Čypienė ir kiti prieš Lietuvą ir pasisakė dėl Lietuvoje taikomų gimdymo namie apribojimų.

EŽTT nusprendė, kad Lietuva nepažeidė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijoje (toliau - Konvencijoje) įtvirtintos teisės į privatų gyvenimą (8 straipsnis) nustatydama apribojimus gimdyti namuose.

EŽTT teisėjų kolegija pažymėjo, kad Konvencijos aštuntasis straipsnis negali būti aiškinamas kaip tiesiogiai suteikiantis teisę gimdyti namuose. Pats faktas, kad moterys negali gauti profesionalios pagalbos gimdymo namuose metu yra susijęs su teise į privatų gyvenimą.

Taip pat Teismas pasisakė, kad nėra pagrindo manyti, kad Lietuvos teisinis reguliavimas, kuris skatina gimdymą ligoninėje, turi kitokių tikslų, nei siekį apsaugoti moters ir vaiko gyvybę ir sveikatą gimdymo metu ir po jo.

Sprendime nurodoma, kad rizika moterų ir naujagimių sveikatai yra daug didesnė tais atvejais, kai gimdymas vyksta namuose, nei tais atvejais, kai gimdymas vyksta visiškai aprūpintoje ligoninėje. Net ir tais atvejais, kai nėštumas yra be komplikacijų ir jo metu prognozuojama, kad gimdymas bus mažos rizikos, gali kilti nenumatytų komplikacijų, kai būtų reikalingas medikų įsikišimas ir pagalbos.

Byloje pareikšta atskiroji teisėjos Laffranque nuomonė.

Sprendimą galima perskaityti čia.