Diskusija

Konstitucinių teisių raida. Teisės šaltinių pokyčiai

Mykolo Romerio universiteto Mykolo Romerio teisės mokyklos Baltijos-Ukrainos studijų, tyrimų ir inovacijų centras ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismas organizuoja diskusiją „Development of constitutional rights. Changes in the sources of law“.

Diskusijos data – 2019 m. vasario 1 d.

Diskusijos vieta – Mykolo Romerio universiteto LAB (Didlaukio g. 55) 102 auditorija.

Diskusijos tikslas – aptarti konstitucinių teisių ir teisės šaltinių pokyčius, aktualius valstybėms vykdant demokratines reformas, siekiant teisės sistemoje įtvirtinti teisinės valstybės principus. Diskusijos metu bus aptariami ir Europos Sąjungos integraciniai procesai, sąlygojantys teisės šaltinių pokyčius; teismų, ir ypač konstitucinių teismų, vaidmuo ginant žmogaus teises. Bus analizuojama Lietuvos ir Ukrainos patirtis vykdant teisės sistemos reformas, teisės institutų vaidmuo ES integraciniuose procesuose. Siekiama atvirai diskutuoti dėl vykdomų teisės reformų pasiekimų ir nesėkmių.

Diskusijos dalyviai – Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo atstovai, MRU Mykolo Romerio teisės mokyklos mokslininkai, Ukrainos nacionalinės teisės mokslų akademijos mokslininkai, Ukrainos Konstitucinio Teismo teisėjas, Jaroslavo Išmintingojo nacionalinio teisės universiteto mokslininkai ir kt.

Diskusijos kalbos – anglų, rusų.

Daugiau informacija MRU svetainėje.