Moterų teisių pažeidimai Indijoje: kastų sistema iššaukia dvigubą moterų viktimizaciją

Rugsėjo pradžioje Indiją sukrėtė dar vienas žiaurus grupinis jaunos merginos išprievartavimas po kurio moterys išėjo į gatves protestuoti ir reikalauti teisingumo – moterų skriaudėjai turi būti baudžiami, bylos negali būti atidėliojamos ir privalo pasiekti teismą. Mergina priklausė dalitų – neliečiamųjų – kastai. Nepaisant to, kad Indijos konstitucijoje skelbiama jog dalitams turi būti užtikrinamos žmogaus teisės, ši kasta negali būti diskriminuojama ir atskirta, visi šie užtikrinimai egzistuoja tik popieriuje. Statistika rodo, kad nusikaltimų prieš dalitus tik daugėja, o dažniausia nusikaltimų auka yra moteris – kiekvieną dieną bent keturios dalitų moterys patiria seksualinę prievartą.

Rugsėjo 14 dieną vienoje Indijos provincijoje esančioje 200 kilometrų nuo Delio, 20-ties metų moteris buvo išprievartauta keturių vyrų, kurie priklausė aukštesnei kastai. Kelias dienas mergina kovojo už savo gyvybę valstybinės ligoninės intensyvios pagalbos skyriuje, tačiau mergina kovą pralaimėjo. Tokių nusikaltimų sąrašas labai ilgas, seksualinės prievartos statistika yra siaubinga ir neretai seksualinė prievarta nėra vienintelis nusikaltimas prieš moteris. Taip pat moterys yra nužudomos, jų kūnai išniekinami arba padegami. 

Seksualinė prievarta – įrankis kontroliuoti žemiausios kastos moterį

Patriarchija Indijoje yra giliai įsišaknijusi ir ten yra diskriminuojamos visos moterys nepriklausomai nuo to kuriai kastai jos priklauso. Pavyzdžiui, viena didžiausių stigmų yra menstruacijos. Iki šių dienų, moterų amžiaus grupei nuo 10 iki 50  metų negalima lankytis šventyklose, nes manoma, kad tokios moterys yra nešvarios. Menstruacijų metu moteriai negalima dalyvauti religiniuose renginiuose, lankytis virtuvėje, o jaunos merginos dažnai yra atleidžiamos nuo mokyklos arba joms draudžiama liesti kitus mokinius. 

Tačiau pasak indų žurnalistės Sumanti Sen, kalbant apie baisiausią moters teisių pažeidimą – seksualinę prievartą – būtina įžvelgti tarpusavio ryšį tarp lyties, socialinio statuso, patriarchalinės visuomenės struktūros ir Indijos kastų sistemos. Kastų sistema yra paremta socialine, ekonomine ir politine nelygybe egzistuojančia tarp aukščiausiosios ir neliečiamosios (dalitai) kastų. Žiaurūs nusikaltimai pažeidžiantys žmogaus teises ir nukreipti prieš dalitus įvyksta kiekvieną dieną. Nacionalinio kriminalinių nusikaltimų biuro duomenimis, kas antrą dieną yra užpuolamas vienas dalitas, kiekvieną dieną išprievartaujamos keturios dalitų moterys,  o kas valandą yra sudeginami dviejų dalitų namai. Akivaizdu, kad dažniausiai pasitaikantis nusikaltimas prieš dalitus ir yra seksualinė moterų prievarta. 

S. Sen teigia, kad seksualinė prievarta yra ne tik būdas vyrams laikyti moteris priespaudoje ir jas kontroliuoti, bet tai taip pat yra įrankis padedantis palaikyti kastų sistemą. 2014 metais Uttar Pradash regione dvi paauglės merginos priklausiančios dalitų kastai paprašė savo darbdavio, aukštesnės kastos vyro, pakelti joms atlyginimą. Vyras mergaičių poelgį palaikė įžūliu. Pasak profesoriaus Uttamkumaro S. Bagde, dalitai apskritai nėra laikomi žmonėmis Indijos visuomenėje. Todėl šios merginos neturėjo teisės reikalauti tokių dalykų, tai yra nepagarba ne tik jų darbdaviui bet ir tai pačiai aukštesnei kastai, kuriai priklauso jų darbdavys. Mergaitės buvo pagrobtos, išprievartautos gaujos ir pakartos ant medžio. 

Aukštesnei kastai priklausantys vyrai puikiai žino, kad žemiausiai kastai priklausiančios moterys, galima sakyti, yra beteisės. Paprastai tariant, dalitų moteris nesulauks pagalbos kai kreipsis į policiją dėl išprievartavimo, dalitų moterį paprasčiau išnaudoti. Be to, sociologė Sanjay Srivastava teigia, kad seksualinė prievarta yra vienas iš būdų aukštesnės kastos vyrams įrodyti, kad jie turi daugiau galios nei dalitų vyrai, vyksta vyrų kova dėl dominavimo pačioje kastų sistemoje. Vykdydami seksualinę prievartą prieš dalitų moteris, aukštesnės kastos vyrai parodo, kad dalitų vyrai nesugeba apsaugoti savo moterų. 

Taip pat „Human Rights Watch“ duomenimis, žemių savininkai ir policininkai dažnai seksualinę prievartą ar kitas smurto formas naudoja prieš dalitų moteris, kad pamokytų jas “politinių“ pamokų– kaip privalu deramai elgtis moteriai, kuri priklauso neliečiamųjų kastai. 

Dviguba viktimizacija

Neliečiamųjų kastai priklausiančios moterys yra seksualinės prievartos aukos, kurios nukenčia nuo teisinės nelygybės. Tokiu būdu jos išgyvena dvigubą viktimizaciją – patyria traumą ir negauna teisinės pagalbos. Neliečiamosios moterys neturi prieigos prie teisinės sistemos nes šios moterys yra pačioje žemiausioje pozicijoje visoje Indijos hierarchinėje sistemoje. Dalitų moterys dažnai yra neišsilavinusios, neraštingos, dirba prastai apmokamus darbus. Todėl jos yra neįgalintos kreiptis pagalbos, sulaukti pagalbos, kovoti už savo teises ir sulaukti teisingumo.

Tuo atveju, kai dalitų moteris išdrįsta kreiptis į policiją ar aukštesnę instituciją, moters nelaimei, neretai ji sulaukia atsako, kad tapimas seksualinės prievartos auka yra pačios moters kaltė. Kitaip tariant, jei gimei žemesnėje kastoje, tai tavo problema, visuomenė, o tuo labiau valstybė nėra už tai atsakinga. Nors būtent ne kas kitas, o pati valstybė įgyvendina kastų sistemą. Tais kartais, kai užvedama byla, ji neretai vilkinama ir moters skriaudėjai bausmės sulaukia tik po kelių metų, arba bylos nuosprendis atidėliojamas iki tol, kol galiausiai byla tiesiog nutraukiama. 

Svarbu pabrėžti, kad diskriminacijos ir smurto aukomis tampa ir nukentėjusios dalitų moters artimieji. Dažnai tose situacijose kai moteris išprievartaujama ir nužudoma, artimųjų net nepasiekia ši informacija, arba artimieji neturi galimybės tinkamai palaidoti nukentėjusiosios. Taip pat, profesorius Uttamkumaras S. Bagde pasakoja atvejį, kai išprievartautos merginos tėtis tapo policininkų sukelto smurto auka ir buvo nužudytas. 

Indijos konstitucija savo apimtimi yra viena ilgiausių pasaulyje, ir teisė į lygybę ir žmogaus teises yra garantuojama keturiuose konstitucijos straipsniuose. 17 konstitucijos straipsnis yra specialiai skirtas dalitams -, straipsnis numato, kad dalitai negali būti diskriminuojami ir laikomi neliečiamąja visuomenės dalimi. Be šių konstitucijos straipsnių, egzistuoja ir kiti įstatymų aktai tokie kaip 1989 metais Parlamento patvirtintas Žiaurumų prevencijos aktas, ar 1955 metais priimtas Piliečių teisių apsaugos įstatymas. Deja, bet visi šie įstatymai egzistuoja tik popieriuje, realus įstatymų įgyvendinimas yra pasyvus. Pasak S. Sen, patriarchalinė visuomenės struktūra yra taip stipriai įsitvirtinusi, kad net ir po daugybės nepriklausomybės metų, Indija dar padarė labai mažą pažangą žmogaus teisių įgyvendinime, ypač užtikrinant žmogaus teises moterims.  

Šaltiniai

  1. Human rights perspectives of Indian Dalits
  2. ‘Four Dalit Women Raped Every Day’: Why Caste Matters In Sexual Assault
  3. ‘Period-shaming’ Indian college forces students to strip to underwear
Rūta Latvėnaitė

Moterų ir vaiko teisės, tarptautinė politika

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *